Medienos biržos prekybos statistika 2022 m. lapkritis

2022 12 07
  • Lapkričio mėnesį  „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 124 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 84,02 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su spalio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo 137 %, o parduotos medienos dalis sumažėjo 13 %. Aukcionus organizavo 25 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 77,74 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 40 % augimas. Lyginant su spalio mėnesiu indeksas krito 10 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai lapkričio mėnesį užfiksuoti pjautinųjų rąstų (B/C klasės), tarrąsčių ir malkų sortimentuose. Pjautinųjų rąstų (B/C) kaina krito 21 % nuo 130 Eur/ktm iki 102,76 Eur/ktm, tarrąsčių kaina krito 11%, nuo 90,88 Eur/ktm iki 80,95 Eur/ktm ir malkų kaina krito 11 % nuo 80.11 Eur/ktm iki 71,57 Eur/ktm.
  • Kainų augimas užfiksuotas tik popierrąsčių sortimente – 6 %, nuo 80,11 Eur/ktm iki 71,57 Eur/ktm.

Baltpool medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas      24 525 -15% 83.2%  77.73 10.9% 40%
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 1 355 2911% 6% 102.76 -26% 3%
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 12 015 -22% 49.0% 82.35 -8% 9%
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 7 035 37% 28.7% 80.89 -11% 8%
 PP (eglė, pušis, beržas) 650 79% 3% 95.29 6% 108%
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 3 470 53% 14% 71.57 -11% 97%
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  31.00 0,00% (31.15 Eur/m3)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Medienos kainos, remiantis NASDAQ medienos žaliavos indeksu (LBS), pasiekė žemiausią tašką nuo 2020 m. birželio vidurio. „Medienos kainos lemia ekonominę veiklą būsto srityje prieš metus. Esame optimistiškai nusiteikę, kad JAV ekonomika pagerės iki 2023 metų pabaigos, o tai reiškia, kad dabar medienos kainos turėtų būti labai žemos. Jei taip atsitiks, medienos paklausa pradės didėti. Tuomet iššūkių kelti gali tiekimo klausimas“, – neseniai paskelbtame tyrimo pranešime rašė Shawnas Hackettas, žaliavų tyrinėtojo Hackett Financial Advisors prezidentas. „Forbes“ korespondentas neseniai pranešė, kad Rusija ir jos sąjungininkė Baltarusija sudaro 12,2 % viso pasaulio medienos eksporto. Vykstant Rusijos karinei kampanijai prieš Ukrainą ir kartu vertinant sankcijas, kurias Vakarai taiko Rusijai ir jos sąjungininkams, medienos tiekimas gali būti apribotas visame pasaulyje dar kurį laiką.

Sustiprėjusi būsto rinkos paklausa JAV ir sumažėjusi pasaulinė pasiūla gali reikšti, kad dabartinės medienos kainos jau pasiekė žemiausią ribą, o vėliau numatomas augimas.

Egipte surengta Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija COP27 užtruko ilgiau nei buvo planuota iškilus nesutarimams dėl galutinio konferencijos teksto. Galutiniame tekste pakartojama būtinybė iki 2030 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 43 %, lyginant su 2019 metų lygiu.

Šių metų konferencijos metu buvo sudaryta Miškų ir klimato lyderių partnerystė (FCLP), kuri vienija Europos Sąjungą ir dar 26 pasaulio šalis. Šių šalių miškai sudaro daugiau nei 33 % visų pasaulio miškų. Partnerystės tikslas yra bendromis jėgomis padėti iki 2030 metų sustabdyti miškų nykimą ir žemės degradaciją, kartu užtikrinant tvarų vystymąsi. Šalių partnerystė bus grindžiama Glazgo lyderių deklaracija dėl miškų ir žemės naudojimo, kurią paskelbė daugiau nei 140 šalių. Partnerystės pristatyme buvo pranešta, kad viešosios institucijos jau išleido 2,67 mlrd. USD iš 12 mlrd. USD, skirtų miškams apsaugoti ir atkurti. Dar 4,5 mlrd. USD buvo skirta iš viešųjų ir privačių institucijų. Europos lentpjūvių organizacija (EOS) tikisi, kad spygliuočių pjautinės medienos gamyba iš jų šalių narių 2022 m. sumažės -2,3 % iki 84 mln. m3. EOS duomenimis, didžiausia gamyba buvo fiksuota 2021 metais – 86 mln. m3., tuo tarpu 2023 metais tikimasi, jog gamyba gali sumažėti dar -1,3 %.