Medienos biržos prekybos apžvalga 2022 m. sausis

2022 02 03

 

  • VMU paskelbė 85 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 38,7 tūkst. m3 medienos produktų. Lyginant su gruodžio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 54 %, tačiau parduotos medienos dalis padidėjo 44 %. Aukcionus organizavo 21 VMU padalinys.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 60,17 Eur/m3 indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 53,5 % augimas. Lyginant su gruodžio mėnesiu – 3 % augimas.
  • Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti popierrąsčių sortimentuose, kurie augo 9 % (iki 49,50 Eur/m3). Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 102 %.
  • 7 % pakilo pjautinių rąstų B/C kokybės klasės kaina, pasiekdama 108,00 Eur/m3. Lyginant kainą su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu augimas siekia 32 %.
  • VMU sausio mėnesį nepardavinėjo II ir III klasės malkinės medienos.

BALTPOOL medienos kainos (SPOT) indeksas

Pasaulinė medienos rinka

Analitikai medienos rinkos situaciją Europos regione įvardina kaip žiemos sąstingį, kuris stebimas jau metai iš metų. Kai kurių medienos produktų kainos reikšmingai krito, tačiau sunku pasakyti ar ši tendencija – ilgalaikė. Tikėtina, kad didžiausią nerimą visiems kelia Vokietijos BVP, kuris ketvirtą ketvirtį sumažėjo 0,7 %. Vokietijos rinka puikiai atspindi ekonomikos aktyvumą ES, o tai yra tam tikras signalas Europai, nes JAV ekonomikos augimas tuo pat metu siekė 1,7 %.

Sausio mėnesio viduryje JAV medienos rinkoje įvyko reikšmingų pokyčių – aukščiausia mėnesio kaina krito beveik 25 %. Kapitalo rinkoje sausio mėnuo buvo vienas blogiausių istorijoje, todėl tikėtina, kad susidariusi situacija galėjo paveikti ir medienos rinkos dalyvius, kurie dalyvavo spekuliaciniais tikslais.

JAV medienos rinkoje itin laukiamas pavasaris, kai medienos rinkoje – sezoniškumas ir medienos kiekio suvartojimas tuo metu ženkliai išauga. Rinkos dalyvių nuomone, paklausos kilimas turi turėti bent trumpalaikės teigiamos įtakos.

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas Indeksas 16 178 -20% 100% 60,17 3,17% (58,32 Eur/m3) 53,49% (39,2 Eur/m3)
Indekso dalys:
PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 200 -97% 1,2% 108,00 6,66% (101,26 Eur/m3) 31,59% (82,07 Eur/m3)
PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 8 908 119% 55,1% 80,90 -2,25% (82,76 Eur/m3) 24,81% (64,82 Eur/m3)
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 6 870 66% 42,5% 79,03 -1,64% (80,35 Eur/m3) 60,31% (49,3 Eur/m3)
PP (eglė, pušis, beržas) 200 -50% 1,2% 49,50 9,25% (45,31 Eur/m3) 102,41% (24,46 Eur/m3)
PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 0 -100% 0,0% 0,00
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  0 -100% 0,0% 0,00

 

Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

Apžvalgoje naudojamų sutrumpinimų išaiškinimas:

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.