Medienos biržos apžvalga – 2020 m. balandis

2020 04 10

Balandžio mėnesį elektroninėje medienos prekybos sistemoje (EMPS) trumpalaikių sandorių prekyba vyko aktyviai, pardavimų apimtys padidėjo 3,5 kartus lyginant su praėjusių metų balandžio mėnesiu. Tuo tarpu medienos pasiūla trumpalaikiais sandoriais padidėjo 76 proc., bendras nupirktos-pasiūlytos medienos kiekio santykis sumažėjo nuo 1:4.3 iki 1:2.1, lyginant su 2019 metų balandžio mėnesiu. Galima teigti, kad COVID-19 pandemija prekybai pastebimos įtakos nepadarė.

Balandžio mėnesį EMPS sistemoje parduota 75 944 ktm medienos. Per mėnesį organizuota 138 aukcionai, iš jų įvykusiais laikomi – 107. Aukcionuose dalyvavo 134 pirkėjų. 97,7 proc. medienos įsigijo Lietuvos įmonės. Visa parduotos medienos vertė siekė 2,3 mln. Eur.

Visas suprekiautas medienos kiekis balandžio mėnesį buvo parduotas trumpalaikiais aukcionais. Viso parduota 75 944 ktm medienos, tai yra 7 proc. daugiau nei kovo mėnesį, o lyginant su praėjusių metų kovu, pardavimų apimtys didėjo net 3,5 kartus. Augančios prekybos apimtys susijusios su padidėjusia medienos pasiūla, kurios mėnesio pokytis siekė 31 proc., o lyginant su 2019 metų kovo mėnesiu – ūgtelėjo 76 proc.

Populiariausias sortimentas buvo pjautinieji rąstai, viso suprekiauta – 18 203 ktm. Toliau rikiavosi malkinė mediena, kurios buvo suprekiauta – 16 055 ktm, tarrąsčių – 14 384 ktm, plokščių medienos – 13 125 ktm, popierrąsčių – 12 310 ktm,  kirtimo liekanų – 1 700 ktm, bei 167 ktm kietųjų lapuočių trumpuolių.

Prekyba TOP medienos sortimentais kovą sudarė 84 proc. visų medienos pardavimų, t. y. 63 842 ktm. Daugiausiai trumpalaikių sandorių portfelio sudarė plokščių mediena ir malkos (II, III kaitrumo klasės) – 35 proc., popierrąsčių pardavimai sudarė 19 proc., tarrąsčių – 20 proc., pjautinių rąstų – 13 proc., o kirtimo liekanų – 2 proc.

TOP sortimentų kainos balandžio mėnesį keitėsi reikšmingai, ypatingai pjautinių rąstų B/C klasės ir malkinės medienos kainos. Nors šių sortimentų balandžio mėnesį buvo parduoti didžiausiai kiekiai, tačiau kainos krito stipriausiai taip pat, atitinkamai 11 ir 12 proc. Kirtimo liekanų kainos ūgtelėjo 38 proc., tokius ryškius kainų pokyčius galima sieti su mažu šio sortimento likvidumu. Kitų sortimentų kainos išliko panašios, popierrąsčių kainos augo 4 proc., tarrąsčių – 3 proc., pjautinių rąstų D kokybės klasės medienos kaina išliko tokia pat.

Taip pat primename, gegužės 22-27 dienomis vyks  2020 m. II pusm. pusmetinis aukcionas, kurio metu bus parduodama 848 179 ktm medienos. Pilną sortimentų sąrašą galite rasti čia.

Pilną 2020 m. balandžio medienos biržos apžvalgą skaitykite čia