Visos temos
Visos temos

Elektroninė medienos pardavimo sistema (EMPS) skirta:

  • operatyviai teikti informaciją apie valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų (toliau – Medienos) pardavimo aukcionuose parduodamus žaliavinės medienos sortimentus, miško kirtimo liekanas ir pardavimo sąlygas Medienos pirkėjams elektroninėje erdvėje;
  • elektroniniu būdu priimti Medienos pirkėjų pasiūlymus;
  • vykdyti didmeninės medienos pardavimo aukcionus elektroninėje erdvėje;
  • publikuoti Medienos pardavimo aukcionų rezultatus.

Informacija dalyviams

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1092 „Dėl elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriaus paskyrimo“ nuo 2018 m. sausio 1 d. elektroninės medienos pardavimo sistemos (toliau – EMPS) administratoriumi paskyrė BALTPOOL UAB.

Informuojame, kad pagal nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kritimo liekanomis tvarkos aprašą prekybos mediena principai išlieka tokie patys, keičiasi tik prekybą administruojantis asmuo bei su tuo susiję taisyklių nuostatos. Su susijusiais teisės aktais galite susipažinti čia.

Prisijunkite prie didžiausios medienos biržos