Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

Salīdzināmā biomasas biržas cena

Salīdzināt biomasas piegādātāja piedāvājuma cenu ar vidējo biomasas biržas cenu.

Vidējā biomasas biržas cena tiek paziņota, īstenojot ar Lietuvas Republikas valdības 2003.g. 3.marta lēmumu Nr. 277 apstiprināto Uzņēmumu, kas darbojas enerģētikas jomā, enerģijas vai degvielas, kas nepieciešama elektrības un siltumenerģijas ražošanai, iepirkumu noteikumu (turpmāk – Enerģijas vai degvielas iepirkumu noteikumi) 21.1.2.punkta prasībām – t.i., lai radītu iespēju biomasas tirgus dalībniekiem pirms biomasas iegādes citos veidos salīdzināt laimējušā piedāvājuma cenu ar vidējo biomasas biržas cenu.