Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visas tēmas

Tirdzniecības maksa

Esiet informēti, ka EKTS tiek piemērota tidzniecība maksa.

Katram dalībniekam ir jāmaksā EKTS tirdzniecības maksa, kas vienāda ar 0,12% no EKTS noslēgtā kokmateriālu pirkuma līguma vērtības.

Noteikumi par EKTS tirdzniecības maksu ir noteikti EKTS lietošanas noteikumos (Conditions of Use of the ETTS).