Laikinai sustabdyta naujų DAEI sistemos dalyvių registracija

2021 12 17

 

Šiuo metu, po viešo derinimo, yra peržiūrimas Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo projektas , kuriame galimai bus įtvirtinti nauji DAEI sistemos dalyvių registravimo reikalavimai – numatoma nustatyti naują reikalavimą skystųjų degalų tiekėjams, kad registruotis sistemoje galės tik skystųjų degalų tiekėjai, kurie turi Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.  1- 19, nustatyta tvarka išduotą leidimą, kuriuo patvirtinama jo teisė verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Lietuvos Respublikoje.

Todėl šiuo metu yra sustabdyta naujų DAEI sistemos dalyvių registracija iki paaiškės, ar šis naujas reikalavimas bus privalomas. Planuojama, kad registracija bus atnaujinta kitą savaitę.