KEIČIASI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR DALYVIŲ PRISKYRIMO KATEGORIJOMS TAISYKLĖS

2016 08 31

Informuojame, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. (įskaitant) keičiasi Biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos bei nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. (įskaitant) – Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės.

Biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos

Biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, atsižvelgiant į Energijos išteklių biržos reglamento 12.10 punkte nustatytą galimybę organizuoti prekybą biokuro produktais taikant nestandartines prekybos ir (ar) sandorių vykdymo sąlygas, papildytos nestandartinėmis sandorio vykdymo sąlygomis.

Į nestandartines prekybos sąlygas bus perkeltos jau anksčiau buvusios nestandartinės sandorių vykdymo sąlygos, kurias dalyviai turėjo galimybę pasirinkti ir dėl jų taikymo sutikti prekybos pavedimų teikimo metu:

  • sandorių vykdymo stabdymas pirkėjui nelaimėjus šilumos supirkimo aukciono;
  • biokuro pristatymas tik transporto priemonėmis, išverčiamomis per šoną;
  • biokuro priėmimas nesveriant.

Nestandartinės prekybos pavedimai bus atvaizduojami atskiroje prekybos lentoje, aiškiai nurodant taikomas nestandartines prekybos sąlygas. Tikimės, kad toks prekybos modelis bus aiškesnis biržos dalyviams ir prekybos bei sandorių vykdymo procesą biržos dalyviams padarys dar aiškesnį ir paprastesnį.

Taip pat, siekiant aiškumo, sutartyje susistemintos naudojamos sąvokos, atlikti kiti korekcinio pobūdžio pakeitimai.

Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės

Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės keičiamos siekiant suvienodinti atskiroms dalyvių kategorijoms nustatytas bankroto tikimybės reikalavimo reikšmes su energijos išteklių biržos operatoriui BALTPOOL UAB kredito rizikos vertinimo paslaugas teikiančio asmens nustatytomis bankroto rizikos klasių įverčių ribomis, taip pat į mažesnę pusę suapvalinant reikalaujamas apyvartos sumas, išreikštas eurais.

Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių pakeitimai negriežtina sąlygų nei vienai iš esamų dalyvių kategorijų.

Aktualias energijos išteklių biržos dokumentų  redakcijas visuomet galite rasti BALTPOOL UAB tinklalapyje skiltyje „Biokuras“ > „Dokumentai“.

PRIDEDAMA:

  1. Įsakymas dėl Biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinių sąlygų pakeitimo;
  2. Įsakymas dėl Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių pakeitimo.

 

Jeigu kiltų bet kokių klausimų, visuomet maloniai prašome kreiptis.

 

Energijos išteklių biržos operatorius
BALTPOOL UAB