Įvyko 2023 metų I pusmečio medienos aukcionai

2022 11 16
Įvyko 2023 metų I pusmečio medienos aukcionai

Skelbiame, kad įvyko 2023 metų I pusmečio aukcionai pusmetinėms bei ilgalaikėms sutartims sudaryti. Abiejuose aukcionuose valstybinė įmonė Valstybinė miškų urėdija (VMU) pardavė skirtingą kiekį pasiūlytos medienos: pusmetiniame – 43,41 %, ilgalaikiame – 100 %. Palyginimui, 2022 metų I pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti, kuris įvyko 2021 metų lapkritį, buvo parduota 99 % medienos. Bendras siūlomas parduoti medienos kiekis šiuose aukcionuose buvo virš 0,7 mln. ktm. Ilgalaikiame aukcione dalyvavo 29 pirkėjai, pusmetiniame – 145 pirkėjai, t.y. 70 % mažiau nei prieš pusmetį. Lygindami įvykusio pusmetinio aukciono kainas su prieš pusmetį įvykusiu analogišku aukcionu, akivaizdu, jog rinkoje tendencijos išsiskyrė. Smulkiosios žaliavinės medienos (tame tarpe tinkamos biokurui) kainos kyla daugiau nei 20 %, kai stambiosios medienos paklausa labai sumažėjo ir fiksuotas kainų augimas yra daugiau statistinis.

Aukciono taisyklės lėmė tam tikras tendencijas:

  • Pirmame pusmetinio aukciono etape pirkėjai negalėjo teikti mažesnės kainos nei pradinė VMU nustatyta aukciono kaina, todėl nupirktas sąlyginai mažas kiekis, kuris bus pardavinėjamas kitame aukciono etape be kainos mažinimo apribojimų. Šią tendenciją lėmė tai, kad neparduotos medienos rinkos kaina yra žemesnė nei VMU pateikta pradinė kaina.
  • Ilgalaikiame aukcione susiformavusios kainos yra perskaičiuojamos kas pusmetį, todėl dabartinės kainos pirkėjui yra aktualios tik artimiausią pusmetį, o vėliau sandorių kainos yra koreguojamos. Todėl, šiame aukcione susiformavusi ilgalaikių sutarčių kainodara nėra nulemta rinkos tendencijų.

Aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pavedimai

Sortimentas Pardavimo pavedimai, ktm Sandorių kiekis, ktm Parduota, % Praėjusio pusmetinio aukciono sandorių kaina Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina Pokytis
Viso 655 125 284 406 43 % 93.60 93.70 0 %
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 270 270  100 % 267.93 271.20 1 %
Pjautinieji rąstai 200 461 99 505 50 % 140.44 125.52 -11 %
Popierrąsčiai 75 947 46 373 61 % 76.94 98.76 28 %
Tarrąsčiai 127 365 25 198 20 % 85.60 94.66 11 %
Plokščių mediena 84 430 22 013 26 % 62.08 85.57 38 %
Malkos 81 830 32 927 40 % 66.63 80.98 22 %
Kirtimo liekanos (dengtos) 1 525 675 44 % 47.58 62.68 32 %
Kirtimo liekanos 48 367 32 255 67 % 45.10 51.18 13 %
Kirtimo liekanos kirtavietėje 34 930 25 190 72 % 25.98 34.86 34 %

Aukciono ilgalaikėms sutartims sudaryti pavedimai 

Sortimentas Pardavimo pavedimai, ktm Sandorių kiekis, ktm Parduota, % Pradinė kaina Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina Pokytis
Viso 49 120 49 120 100 % 98.08 118.76 21 %
Pjautinieji rąstai 23 990 23 990 100 % 102.31 123.84 21 %
Tarrąsčiai 25 130 25 130 100 % 94.04 113.92 21 %

 

Vadovaudamiesi Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo 18-1 punkto nuostatomis, skelbiame galutinę pusmetinio aukciono pasiūlymų eilę. Aukciono rezultatai taip pat paskelbti medienos prekybos sistemoje.

PRIDEDAMA:

 

Jei turite klausimų – maloniai prašome kreiptis.

 

EMPS administratorius

BALTPOOL UAB

+370 5 239 3157

[email protected]