Įvyko 2020 metų II pusmečio medienos aukcionas.

2020 06 02

Skelbiame, kad praėjusią savaitę įvyko 2020 metų II pusmečio medienos aukcionas. Jame parduotas rekordinis kiekis medienos – daugiau nei 817 tūkst. kūb. m., nepaisant to, kad šiame aukcione Valstybinė miškų urėdija pardavimui pasiūlė 4,96%. mažiau medienos. Tokių rezultatų pasiekti leido išaugęs aukciono dalyvių aktyvumas – aukcione parduota 96,35% Valstybinės miškų urėdijos pardavimui pasiūlyto kiekio. Aukcione dalyvavo toks pat pirkėjų skaičius kaip ir ankstesniame pusmečio medienos aukcione – 201, iš kurių 194 – Lietuvos, 5 – Latvijos ir 1 Lenkijos įmonė. 90,33% medienos buvo parduota Lietuvos įmonėms.

2020 metų II pusmečio aukcione daugiausiai parduota pjautinųjų rąstų – daugiau nei 212 tūkst. kūb. m. (98,84% pasiūlyto kiekio). Mažiausios paklausos sulaukė kirtimo liekanos kirtavietėje bei dengtos kirtimo liekanos kurių atitinkamai buvo parduota 64,58% ir 87,11% pasiūlyto kiekio.

Palyginus su 2020 I pusmečio aukcionu, labiausiai išaugo malkų ir plokščių medienos pardavimai – atitinkamai 44 proc. ir 40 proc., tuo tarpu, pjautinieji rąstai buvo vienintelis sortimentas, kurio pardavimai krito (-6 %).

Sortimentas Pardavimo pavedimai, m3 Sandorių kiekis, m3 Parduota, % Pradinė įvykusių sandorių svertinė kaina Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina Pokytis
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 1 010 1 010 100% 168,39 185,6 10%
Pjautinieji rąstai 215 005 212 509 99% 61,65 62,28 1%
Tarrąsčiai 119 480 119 480 100% 37,32 42,1 13%
Popierrąsčiai 139 591 135 516 97% 24,85 24,18 -3%
Malkos 151 209 142 709 94% 18,82 17,43 -7%
Plokščių mediena 139 864 137 474 98% 16,96 15,44 -9%
Kirtimo liekanos 45 330 44 330 98% 12,63 11,45 -9%
Kirtimo liekanos (dengtos) 3 880 3 380 87% 12,77 10,66 -16%
Kirtimo liekanos kirtavietėje 32 810 20 860 64% 6,11 5,73 -6%
Viso 848 179 817 268 96% 32,3 33,04 2%

 

Lyginant kainas su vyravusiomis praėjusiame pusmetiniame aukcione, matoma kainų mažėjimo tendenciją, krito beveik visų sortimetų sandorių svertinė kaina, bendrai nukritusi 8,84%. Didžiausias kainos nuosmukis pastebimas dengtų kirtimo liekanų prekyboje, kurių galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina nukrito 18,89%. Vienintelis sortimentas, kurio svertinė kaina augo buvo tarrąsčiai – šių kaina ūgtelėjo 10,13%.

  Pardavimo pavedimai, m3 Sandorių kiekis, m3 Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina
Sortimentas 2020 I pusm. 2020 II pusm. Pokytis 2020 I pusm. 2020 II pusm. Pokytis 2020 I pusm. 2020 II pusm. Pokytis
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 1 010 1 010 0,00% 985 1 010 2,54% 174,72 185,6 6,22%
Pjautinieji rąstai 227 235 215 005 -5,38% 225 101 212 509 -5,59% 63,56 62,28 -2,02%
Tarrąsčiai 115 578 119 480 3,38% 115 578 119 480 3,38% 38,23 42,1 10,13%
Popierrąsčiai 148 700 139 591 -6,13% 109 825 135 516 23,39% 25,06 24,18 -3,50%
Malkos 148 745 151 209 1,66% 99 359 142 709 43,63% 19,68 17,43 -11,43%
Plokščių mediena 139 833 139 864 0,02% 98 028 137 474 40,24% 16,06 15,44 -3,85%
Kirtimo liekanos 65 478 45 330 -30,77% 42 988 44 330 3,12% 13,23 11,45 -13,46%
Kirtimo liekanos (dengtos) 5 050 3 880 -23,17% 3 370 3 380 0,30% 13,15 10,66 -18,89%
Kirtimo liekanos kirtavietėje 40 781 32 810 -19,55% 19 800 20 860 5,35% 6,22 5,73 -7,90%
Total 892 410 848 179 -4,96% 715 034 817 268 14,30% 36,24 33,04 -8,84%