Įvyko 2019 m. II pusmečio medienos aukcionas

2019 07 24

Skelbiame, kad šią savaitę įvyko 2019 metų II pusmečio medienos aukcionas. Jame valstybinė įmonė Valstybinė miškų urėdija (VMU) pardavė 75 proc. pasiūlytos medienos. Palyginimui, 2019 metų I pusmečio aukcione, kuris įvyko praėjusių metų pabaigoje, buvo parduota 99,8 % medienos.

Bendras siūlomas parduoti medienos kiekis šiame aukcione išaugo beveik 20 proc., tačiau medienos jame buvo parduota 10 proc. mažiau nei pirmąjį šių metų pusmetį.

Prieš kelias savaites pasikeitus medienos prekybos aprašui, pirkėjai į aukcioną galėjo teikti pasiūlymus 20 % mažesne nei pradine kaina. Anksčiau ši nuostata buvo 10 %. 62 % medienos buvo parduoti siūlant mažesnes nei pradinės kainas. I pusmečio aukcione šis rodiklis buvo – 20 %. Aukciono dalyvių skaičius – 196, tai yra 19 % mažiau nei prieš pusmetį.

 

2019 II pusmečio aukcionas (sandorių pavedimai)
Sortimentas VMU pasiūlytas

kiekis

Parduotas kiekis Parduota

%

Pradinė svertinė kaina Svertinė sandorio kaina pokytis
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 990 920 93% 138,01 153,30 11%
Kirtimo atliekos 71 757 65 326 91% 17,94 15,61 -13%
Kirtimo atliekos (dengtos) 7 284 7 004 96% 18,36 15,57 -15%
Kirtimo atliekos kirtavietėje 49 537 22 450 45% 9,80 8,32 -15%
Malkos 110 254 84 805 77% 26,55 23,69 -11%
Pjautinieji rąstai 223 302 219 906 98% 63,47 64,91 2%
Plokščių mediena 110 290 45 635 41% 27,55 21,38 -22%
Popierrąsčiai 137 021 63 720 47% 39,89 34,82 -13%
Tarrąsčiai 100 213 100 213 100% 40,07 39,25 -2%
Svertinė kaina 810 648 609 979 75% 39,06 40,77 4%

 

Verta atkreipti dėmesį, jog aukcione nepavyko parduoti bent pusės popierrąsčių, plokščių medienos ir kirtimo atliekų kirtavietėje sortimentų, todėl nežymus svertinės kainos padidėjimas lyginant su pradinėmis kainomis neatspindi tikrosios situacijos rinkoje.  Lyginant su I pusmečio aukciono duomenimis, visų sortimentų kainų sumažėjo vidutiniškai 22 %.

 

II pusmetis vs I pusmetis
Sortimentas Svertinė sandorio kaina Sandorio kiekis
Kietųjų lapuočių trumpuoliai -10% -7%
Kirtimo atliekos -31% 48%
Kirtimo atliekos (dengtos) -32% -1%
Kirtimo atliekos kirtavietėje -36% -24%
Malkos -29% 1%
Pjautinieji rąstai -18% -2%
Plokščių mediena -36% -45%
Popierrąsčiai -30% -49%
Tarrąsčiai -21% 28%
-22% -10%

 

Primename, jog ženklų kainos mažėjimą indikavo ir BALTPOOL skelbiamo indekso vertė, kuri nuo praėjusių pusmetinių aukcionų dienos yra sumažėjusi apie 23 proc. nuo 48,07 Eur/m3 iki 37,15 Eur/m3. Indekso vertė atspindi trumpalaikių sandorių mediena vertę, todėl jis yra patikima priemonė prognozuojant situaciją rinkoje.

 

EMPS operatorius BALTPOOL