Dėl pusmetinio medienos aukciono atidėjimo

2022 04 29
Dėl pusmetinio medienos aukciono atidėjimo

Informuojame, kad 2022-04-28 EMPS administratorius gavo Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos prašymą dėl medienos aukciono 2022 m. II pusmečio sutartims sudaryti atidėjimo. Atsižvelgiant į šį  prašymą, pusmetinis aukciono organizavimas atidedamas ne vėliau kaip iki gegužės 31 d., ir pirkėjų registracija į jį sustabdyta.

Aplinkos ministerijos nurodyta priežastis: „Įvertinusi ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai dėl agresijos prieš Ukrainą poveikį medienos sektoriui, tendencijas rinkoje ir medienos perdirbėjų nuogąstavimus dėl apsirūpinimo žaliavine mediena, ypatingos skubos tvarka rengia Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo pakeitimą, kuriuo būtų sumažintos medienos rinkos iškraipymo ir neproporcingo medienos kainų augimo rizikos“.

Apie bet kokius pasikeitimus nedelsdami informuosime.