EMPS naudojimo sąlygų pakeitimai

2022 07 01
EMPS naudojimo sąlygų pakeitimai

Atsižvelgdami į EMPS dalyviams kilusius klausimus dėl tam tikrų Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatų taikymo ir siekdami suteikti EMPS dalyviams aiškumo, atitinkamai papildėme EMPS naudojimo sąlygas.

 

Naujas 4.8 punktas nustato terminą, iki kada turi būti pateikiami Apraše nustatyti dokumentai dėl prekybos limito peržiūrėjimo.

Atitinkamai, artimiausio aukciono atveju bus taikomi tokie terminai:

  • Dokumentų pateikimui – 2022 m. liepos 5 d.
  • Esant poreikiui, dokumentų korekcijoms – 2022 m. liepos 11 d.

 

Naujas 4.10 punktas, sutinkamai su Aprašo 17.2 punktu, nustato, kad dalyviai pagrindiniame aukcione pusmetinėms ar ilgalaikėms sutartims sudaryti neturi teisės siūlyti mažesnės nei pardavėjo nustatyta pradinė kaina.

Kilus klausimams – prašome kreiptis.

 

PRIDEDAMA: