Energijos išteklių biržos reglamento ir biržos dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių pakeitimai

2022 11 17
Energijos išteklių biržos reglamento ir biržos dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių pakeitimai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-11-14 patvirtino Energijos išteklių biržos reglamento (toliau – Reglamentas) pakeitimus, kuriais:

  • Sumažinama Energijos išteklių biržos operatoriui (toliau – Operatorius) privalomų pateikti užtikrinimo priemonių vertė:

– Visi pardavėjai nepriklausomai nuo sandorio trukmės – 5 proc.;

– A kategorijos pirkėjai – 2,5 proc.;

– B kategorijos pirkėjai – 5 proc. (Pusmetiniai sandoriai – 2,5 proc.);

– C kategorijos pirkėjai – 10 proc. (Pusmetiniai sandoriai – 5 proc.).

  • Pasibaigus aukciono etapui, biokuro pirkėjui suteikiama teisė iki 10 proc. padidinti einamosios kalendorinės savaitės pristatymo laikotarpio pirkimo pavedimo kainą:

– Privaloma pateikti prašymą raštu iki pretenzijų pateikimo laikotarpio pabaigos, t. y. aukciono dienos 13 val.;

– Pavedimai vykdomi įprasta tvarka, tačiau tik po to, kai yra įvykdomi aukciono etapo metu pateikti pirkimo pavedimai;

– Sudarytos biokuro pirkimo-pardavimo sutartys vykdomos įprastine tvarka.

Atsižvelgiant į priimtus Reglamento pakeitimus, Operatorius priėmė ir Biržos dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių pakeitimus, kuriais:

  • Pereinama prie biržos dalyvių kredito rizikos vertinimo pagal vėlavimo atsiskaityti reitingą;
  • Taip pat bus vertinama šilumos tiekimo licenciją ir šilumos gamintojo statusą turinčių biržos dalyvių kredito rizika;
  • Nustatant biržos dalyvio kategoriją, bus atsižvelgiama į dalyvio pateiktų užtikrinimo priemonių panaudojimo istoriją, t. y. dalyviams nevykdant įsipareigojimų, bus mažinama jiems suteikta kategorija;
  • Siekiant objektyvumo ir skaidrumo, vertinant biržos dalyvius pardavėjus, valdomo specializuoto transporto suminio tonažo vertinimas keičiamas dalyvio ilgalaikio turto rodiklio vertinimu.