2019
10/07
BALTPOOL UAB, the Biomass Exchange operator (hereinafter the “Operator”), after considering the comments and suggestions of the biomass market participants, 30 September 2019 has updated Typical Conditions of Supply of Biomass (valid from 14 October 2019 inclusive).  The major changes: The permissible delivery error during the delivery week is revised, when the quantity of biomass to be delivered does not exceed 18 TOE, permissible error shall be 30% (thirty per cent) more or 15% (fifteen per cent) less (including both
2019
08/06
2019 a. 30. juuliks jõudis biokütuse börsi Baltpool käive, mida arvutatakse asutamise algusest, 300 mln euroni. Kokku on biokütuse börsil 2013. aasta suvest müüdud 1,92 mln tne (tonni naftaekvivalenti) biokütust. Selle aja jooksul on ostjatele tarnitud 350 tuhat hakkepuiduveokitäit biokütust, mida on nii palju, et kui panna kõik hakkepuiduveokid ritta, ulatuks nende rivi Vilniusest Madridi ja tagasi. Biokütuse hind on börsi algusest kõikunud 100 ja 300 Eur/tne vahel, kokku on sõlmitud 42 tuhat tehingut. „Börsi tekkimine Leedus on loonud nädalaste
2019
07/31
BALTPOOLI biokütuse börsi käive vähenes juunis maiga võrreldes kolmandiku võrra (29%) – 13,02 miljonilt 9,18 miljoni euroni. Selle tingis see, et enamus soojuse tootjaid tagas juba mai kuus osa vajalikust küttehooaja vajadusest pikaaegsete lepingutega. Juunis ja varem sõlmitud tehingud moodustavad küttehooajaks 42% vajalikust biokütuse kogusest tulevaseks küttehooajaks. Vastavalt pikaaejaliste tehingute müük vähenes juunis maiga võrreldes 27% – 10,01 miljonilt 7,35 miljoni euroni. Kokku müüdi juunis 63 460 tne puiduhaket, ↓27% vähem kui mais (86 978 tne). Suurem osa sellest kütusest (78%)
2019
06/10
Biokütuse börsi operaator BALTPOOL UAB, võttes arvesse biokütuse turul osalejate vajadusi, BALTPOOL UAB peadirektori 05-06-2019 käskkirjaga Nr. IS-190027 korrigeeris kütuse Mittestandardseid  müügitingimusi: Tehingu lõpetamine oksjoni kaotuse korral. Ostjal on õigus tehingut ühepoolselt katkestada (või proportsionaalselt vähendada ostetavat kogust) juhul, kui soojusenergia tarnija, vastavalt oksjoni tulemustele mõningatel perioodidel ei osta soojusenergiat (või vähendab ostetava soojusenergia kogust). Tehingu lõpetamise ja/või ostetava koguse vähendamise kohta ostja on kohustatud müüjale kirjalikult teatama: mitte hiljem kui oksjoni läbiviimise kuu viimase tööpäeva jooksul, juhul kui lõpetatakse kuuajalise
2019
05/27
BALTPOOLI biokütuse börsi käive oli aprillis 50% suurem kui märtsis BALTPOOLI biokütuse börsi käive kasvas aprillis märtsiga võrreldes 50% – 4,2 miljonilt 6,35 miljoni euroni. Kasvu põhjustasid peamiselt kahekordistunud kütusemüügid kuu tehingutena 0,88 mln eurolt 1,61 mln euroni ning 3 korda kasvanud müügid kvartali- ja poolaasta tehingutena 0,47 mln eurot kuni 1,50 mln euroni. Kokku müüdi aprillis 46 370 tne puitlaastu, st 57% rohkem kui märtsis (29 557 tne). Pool sellest kogusest (52%) osteti nädal aega kestvate tehingutena, 27% kuuajase
2019
05/09
Sel kütteperioodil on ostetud 272 tuhat tne kütust, mis on 8% vähem kui eelmisel aastal samal perioodil Seoses 2018.-2019. a. soojema kütteperioodiga on sel kütteperioodil ostetud 8% vähem biokütust kui eelmisel ja üle-eelmisel aastal samal perioodil (272 tuhat tne). Sel perioodil on sõlmitud rohkem pikaajalisi lepinguid, tehingute arv vähenes 31% kuni 2822 tehinguni. „Sel kütteperioodil tuli eriti selgelt ilmsiks ostustrateegia tähtsus. Sügisel, kui biokütus oli kallim, olid soojusvarustuse ettevõtted tõsise surve all otsustamaks, kas sõlmida pikaajalised tarnelepingud, kartes alati talvel
2019
04/17
Biokütuse börsi „Baltpool“ müügikäive märtsi kuus suurenes ühe neljandiku võrra, kuni  4,2 mln. euroni. Biokütuse börsi märtsikuu kogu müügikäive, võrreldes veebruari kuuga, kasvas 26% võrra, s.o. kuni 4,20 mln. euroni. Esimesel kevadekuul soojustootjad kiirustasid tagama, et suvekuudel ei tuleks kütuse puudust ja sõlmisid pikaajalisi ostutehinguid 68% suurema summa eest kui veebruaris (1,35 mln. eurot). „Pikaajaliste suuremahuliste tehingute sõlmimine suvekuudeks oli peamine märtsikuu börsikäibe kasvu põhjustest. Börsikäivet mõjutas ka see, et märtsis oli üks müügisessioon rohkem“, – teatas „Baltpool“ müügijuht Vaidotas
2019
03/18
Biokütuse hinnad Leedus saavutasid veebruarile mitteiseloomulikult madala taseme Veebruaris vähenes biokütuse börsi Baltpool jaanuaris kasvu näidanud käive 40% kuni 3,34 miljoni euroni. Kokku müüdi veebruaris 20 922 tne puitlaastu, st kolmandiku võrra vähem kui jaanuaris (31 332 tne), samal perioodil toimetati kohale 23% vähem kütust kui jaanuaris, st 45 tuhat tne.  Suurem osa puitlaastu tehingutest (74%) olid sõlmitud nädalaste, 25% kuuajaste tehingutena, ülejäänud osa moodustasid pooleaastase kestusega tehingud.  Aasta teisel kuul olid nädalased tehingud kõige populaarsemad: nende hind kukkus kuuga
2019
02/15
Biokütuse börsi BALTPOOL müügikäive suurenes jaanuaris eelmise kuuga võrreldes vähe (2%), 5,40 mln eurolt 5,49 mln euroni, kokku müüdi 31 332 tne puitlaastu, st 10% rohkem kui detsembris (28 362 tne). Suuremat mõju müükidele omas poole võrra (54%) kasvanud kütuse nõudlus nädalase kestusega tehingutega. Pool puitlaastu tehingutest (49%) olid sõlmitud nädalaste, 46%  kuuajaste tehingutena, ülejäänud osa moodustas esimene pooleaastase kestusega tehing, mis sõlmiti 2019. aasta suvehooajaks. Taurage maakonnas osteti 1 560 tn kütust keskmise kaalutud 140 Eur/tne kohaletoimetamise hinna eest
2019
01/17
a. biokütuse börs Leedus - aktiivne müük ja eneseregulatsioon Sügise alguses 30% kasvanud ja turul osalejaid ehmatanud biokütuse hinnad vähenesid aasta lõpus drastiliselt; müügikäive kasvas aastas 37% kuni 86,11 miljonit euroni; osteti enam kui 431 tuhat tne biokütust, s.t enam kui 70 tuhat hakkpuiduveokit (enam kui 350 sõidukit päevas küttehooaja jooksul); sõlmiti enam kui 5,7 tuhat tehingut; suve keskel liitusid müügiga aktiivselt biokütuse ostjad Lätist; aastal hõlmasid Läti biokütuse tarnijad umbes 3,3% biokütuse turust, oktoobris ja detsembris 5%. tehinguid teostas
2018
12/18
Biokütuse börsi BALTPOOL müügikäive vähenes oktoobriga võrreldes novembris 2 korda: 10,51 mln eurolt 5,81 mln euroni, kokku müüdi 29 tuhat tne puitlaastu, st 37% vähem kui eelmisel kuul. Arvatavasti mõjutas seda kõige enam soe november, mille tõttu ei kasvanud kütuse nõudlus lühiajaliste tehingutena, eelmise aasta novembriga võrreldes osteti nädalaste tehingutena 16% rohkem kütust. Sel kuul vähenes sõlmitud tehingute keskmine väärtus 28%, kaalutud tehingute keskmine hind kukkus oktoobriga võrreldes 12% (224,19 EUR/tne kuni 198/27 EUR/tne). Muutuvaid hindu näitab ka BWCS Lithuania
2018
11/21
Biokütuse börsi BALTPOOL müügikäive vähenes oktoobris 16,66 mln eurolt 10,51 mln euroni, kokku müüdi 37% vähem puitlaaste kui oktoobris. Mõju võis avaldada see, et sel kuul, st 2. oktoobril, oli kütteperioodiks pooleaastaste tarnetehingute sõlmimise tähtaeg. Võrreldes septembriga, müüdi sel kuul pikaajaliste tehingutena 70% vähem puitlaastu. Kuid kui võrrelda eelmise kuuga, kasvasid soojatootjate, kelle müügistrateegia alus on nädala ja kuu kestusega tehingud, biokütuse ostumahud 2 korda (30 990 tne). Varasem SPOT turg hoogustas vastavalt ka konkurentsi biokütuse müüjate vahel (pilt 1)
2018
10/16
Septembris oli BALTPOOLI biokütuse börsil märgata aktiivset kauplemist: võrreldes augustiga, kasvas kaubanduskäive 70% (9,80 mln eurolt 16,66 mln euroni), kokku müüdi 54% enam puitlaastu (68,7 tuhat tne), millest 80% biokütust on soetatud 2018/2019. a. küttehooajaks. Kuni 2. oktoobrini, kui lõppes kauplemine kütteperioodi poolaastatehingutega, oli pikaajaliste tehingutena maha müüdud 62,6 tuhat tne biokütust, st 2 korda rohkem kui augustis (30,1 tuhat). Tulevasele kütteperioodile pikaajaliste tehingutena ostetava biokütuse keskmine hind (237,49 eurot/tne) oli 31% suurem, võrreldes eelmise küttehooaja keskmise tarnehinnaga (180,98 eurot/tne). Sel kuul oli 32% müüjate esitatud ostutellimusi
2018
10/02
Energiavarude börsi operaator rakendab alates käesoleva aasta 25. septembrist börsikaubanduses biokütuse osalise avansimakse ja kogumistehingut (edaspidi tekstis – osalise makse tehing). Osalise makse tehingu põhitingimus on osalise avansimakse teostamine ning vastava hulga biokütuse eelnev varumine. Selle tehingu alusel hakatakse müüki teostama mittestandardse kaubanduse aknas. Biokütuse osalise avansimakse ja kogumistehingu spetsifikatsiooni peamised tingimused on: osalise makse tehingu alusel müüakse kasutusvalmis biokütust, mis vastab börsil müüdava tehnilise biokütuse toodete spetsifikatsioonidele. Osta võib ükskõik millist liiki börsil müüdavat biokütuse toodet; osalise makse tehinguid
2018
09/14
BALTPOOLI biokütuse börsil oli augustikuu rekordiliselt aktiivne – juuliga võrreldes kasvas käive 78%, 73% sõlmitud tehingutest olid pikaajalised 2018.–2019. a. küttehooaja lepingud, soetatud biokütuse üldkogus kütteperioodil oli kuu lõpus 18% vajalikust biokütuse kogusest. Augustis tõusis tulevaks kütteperioodiks ostetava biokütuse keskmine hind eelmise kütteperioodi keskmise tarnehinnaga (180,98 Eur/toe) võrreldes 21% ja ulatus 219,59 euroni/toe. BWCS Lithuania indeksi väärtus, mis hõlmab nädala tehinguid, kasvas 178,32 eurolt/tne 186,74 eurole/toe, sõlmitavate pikaajaliste tehingute hinnad tõusid 185 eurolt/toe 265 eurole/toe. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tegid soojatootjad sel suvel
2018
08/08
BALTPOOL UAB kuulutatud BWC SPOT Lithuania indeks näitab, et alates mai kuust nädalapikkuste tehingute hind on kasvanud. Juulikuu indeks kasvas 151,94 Eur/toe kuni 177,65 Eur/toe. Võrdluseks see, et möödunud aastal see indeks kerkis nii kõrgele tasemele alles novembris. Biokütuse tarnijate kinnitusel biokütuse hinna kasvu tingisid objektiivsed põhjused, sellised nagu diislikütuse hinna tõus, töötasu suurenemine ning eriti märgatav tooraine hinna tõus. Mai kuus toimunud riigiettevõtte VĮ VMU piirkondlikkude allüksuste puidu oksjon 2018 a. teiseks poolaastaks näitas, et biokütuse tööstuses kasutatavate raiejäätmete
2018
07/20
Juba enne suveperioodi algust biokütuse hinnad hakkasid kasvama 2018 a. suveperioodi alguses oluliselt muutus soojusenergia tootjate ostustrateegia. Valdav osa biokütuse ostjatest ostab kütust kas nädala või kalendrikuu pikkuste tehingutega. Analüüsides 2015 – 2018 a. suveperioodide hindade muutusi, on näha, et juba suve alguses nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste tehingute hinnad kasvasid. Võrreldes kuni juunikuu lõpuni sõlmituid käesoleva suveperioodi tehingute arvu ja nende hindu möödunud aasta näitajatega, näeme, et nädalapikkuste tehingute hinnad kasvasid 12%, pikaajaliste tehingute oma 17%. Huvitav asjaolu on
2018
06/21
Biokütuse müügitehingute summa – 200 mln. eurot Käesoleva aasta mai kuus BALTPOOL biokütuse tehingute väärtus ületas 200 mln. eurot. Põhilised faktid selle kohta: Biokütuse ostude summa ületas 1,3 mln. tne, mis on umbes 250 tuhat hakkpuiduveokit; Sõlmiti rohkem kui 15 tuhat lepingut; Läti biokütuse tarnijate osakaal biokütuse turul oli umbes 2,5%; Tehinguid sõlmisid 78 ostjat ja 179 müüjat Leedust ja Lätist; Tehingute kütuse keskmised hinnad kogu selle aja jooksul: hakkpuit – 148,10 Eur/tne, puidugraanulid – 311,60 Eur/toe, kütteturvas – 110,28