2018
11/21
Biokütuse börsi BALTPOOL müügikäive vähenes oktoobris 16,66 mln eurolt 10,51 mln euroni, kokku müüdi 37% vähem puitlaaste kui oktoobris. Mõju võis avaldada see, et sel kuul, st 2. oktoobril, oli kütteperioodiks pooleaastaste tarnetehingute sõlmimise tähtaeg. Võrreldes septembriga, müüdi sel kuul pikaajaliste tehingutena 70% vähem puitlaastu. Kuid kui võrrelda eelmise kuuga, kasvasid soojatootjate, kelle müügistrateegia alus on nädala ja kuu kestusega tehingud, biokütuse ostumahud 2 korda (30 990 tne). Varasem SPOT turg hoogustas vastavalt ka konkurentsi biokütuse müüjate vahel (pilt 1)
2018
10/16
Septembris oli BALTPOOLI biokütuse börsil märgata aktiivset kauplemist: võrreldes augustiga, kasvas kaubanduskäive 70% (9,80 mln eurolt 16,66 mln euroni), kokku müüdi 54% enam puitlaastu (68,7 tuhat tne), millest 80% biokütust on soetatud 2018/2019. a. küttehooajaks. Kuni 2. oktoobrini, kui lõppes kauplemine kütteperioodi poolaastatehingutega, oli pikaajaliste tehingutena maha müüdud 62,6 tuhat tne biokütust, st 2 korda rohkem kui augustis (30,1 tuhat). Tulevasele kütteperioodile pikaajaliste tehingutena ostetava biokütuse keskmine hind (237,49 eurot/tne) oli 31% suurem, võrreldes eelmise küttehooaja keskmise tarnehinnaga (180,98 eurot/tne). Sel kuul oli 32% müüjate esitatud ostutellimusi
2018
10/02
Energiavarude börsi operaator rakendab alates käesoleva aasta 25. septembrist börsikaubanduses biokütuse osalise avansimakse ja kogumistehingut (edaspidi tekstis – osalise makse tehing). Osalise makse tehingu põhitingimus on osalise avansimakse teostamine ning vastava hulga biokütuse eelnev varumine. Selle tehingu alusel hakatakse müüki teostama mittestandardse kaubanduse aknas. Biokütuse osalise avansimakse ja kogumistehingu spetsifikatsiooni peamised tingimused on: osalise makse tehingu alusel müüakse kasutusvalmis biokütust, mis vastab börsil müüdava tehnilise biokütuse toodete spetsifikatsioonidele. Osta võib ükskõik millist liiki börsil müüdavat biokütuse toodet; osalise makse tehinguid
2018
09/14
BALTPOOLI biokütuse börsil oli augustikuu rekordiliselt aktiivne – juuliga võrreldes kasvas käive 78%, 73% sõlmitud tehingutest olid pikaajalised 2018.–2019. a. küttehooaja lepingud, soetatud biokütuse üldkogus kütteperioodil oli kuu lõpus 18% vajalikust biokütuse kogusest. Augustis tõusis tulevaks kütteperioodiks ostetava biokütuse keskmine hind eelmise kütteperioodi keskmise tarnehinnaga (180,98 Eur/toe) võrreldes 21% ja ulatus 219,59 euroni/toe. BWCS Lithuania indeksi väärtus, mis hõlmab nädala tehinguid, kasvas 178,32 eurolt/tne 186,74 eurole/toe, sõlmitavate pikaajaliste tehingute hinnad tõusid 185 eurolt/toe 265 eurole/toe. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tegid soojatootjad sel suvel
2018
08/08
BALTPOOL UAB kuulutatud BWC SPOT Lithuania indeks näitab, et alates mai kuust nädalapikkuste tehingute hind on kasvanud. Juulikuu indeks kasvas 151,94 Eur/toe kuni 177,65 Eur/toe. Võrdluseks see, et möödunud aastal see indeks kerkis nii kõrgele tasemele alles novembris. Biokütuse tarnijate kinnitusel biokütuse hinna kasvu tingisid objektiivsed põhjused, sellised nagu diislikütuse hinna tõus, töötasu suurenemine ning eriti märgatav tooraine hinna tõus. Mai kuus toimunud riigiettevõtte VĮ VMU piirkondlikkude allüksuste puidu oksjon 2018 a. teiseks poolaastaks näitas, et biokütuse tööstuses kasutatavate raiejäätmete
2018
07/20
Juba enne suveperioodi algust biokütuse hinnad hakkasid kasvama 2018 a. suveperioodi alguses oluliselt muutus soojusenergia tootjate ostustrateegia. Valdav osa biokütuse ostjatest ostab kütust kas nädala või kalendrikuu pikkuste tehingutega. Analüüsides 2015 – 2018 a. suveperioodide hindade muutusi, on näha, et juba suve alguses nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste tehingute hinnad kasvasid. Võrreldes kuni juunikuu lõpuni sõlmituid käesoleva suveperioodi tehingute arvu ja nende hindu möödunud aasta näitajatega, näeme, et nädalapikkuste tehingute hinnad kasvasid 12%, pikaajaliste tehingute oma 17%. Huvitav asjaolu on
2018
06/21
Biokütuse müügitehingute summa – 200 mln. eurot Käesoleva aasta mai kuus BALTPOOL biokütuse tehingute väärtus ületas 200 mln. eurot. Põhilised faktid selle kohta: Biokütuse ostude summa ületas 1,3 mln. tne, mis on umbes 250 tuhat hakkpuiduveokit; Sõlmiti rohkem kui 15 tuhat lepingut; Läti biokütuse tarnijate osakaal biokütuse turul oli umbes 2,5%; Tehinguid sõlmisid 78 ostjat ja 179 müüjat Leedust ja Lätist; Tehingute kütuse keskmised hinnad kogu selle aja jooksul: hakkpuit – 148,10 Eur/tne, puidugraanulid – 311,60 Eur/toe, kütteturvas – 110,28