Laboratooriumite nimekiri

Reglemendis ja biokütuse pakkumise tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras võidakse teostada biokütuse kvaliteedi uuringud, mille tulemused esitatakse operaatorile. Uuringuid võib teha järgmistes sõltumatutes laboratooriumites:

Viimati uuendati: 2018-09-18 16:08:06