Dėl Tiekimo sąlygų taikymo išaiškinimo

2017 07 11

Patiksliname, kad atsižvelgiant į nuo 2017-07-05 pasikeitusias Kietojo biokuro apskaitos taisyklių nuostatas pakeistos Biokuro tiekimo tipinės sąlygos nuo 2017-07-11 bus taikomos visiems biržoje sudarytiems sandoriams, nepriklausomai nuo jų sudarymo dienos.
Naujos redakcijos Biokuro tiekimo tipines sąlygas rasite čia: http://www.baltpool.eu/lt/dokumentai/