Dėl sąskaitų teikimo per sistemą „E. sąskaita“

2017 07 25

Energijos išteklių biržos operatorius BALPOOL UAB kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytos prievolės sąskaitas faktūras teikti naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“ taikymo biržos dalyviams, kurie užsiima šilumos ir (ar) elektros energijos gamyba bei šiai veiklai per biržos elektroninę prekybos sistemą perka biokuro produktus (energijai gaminti skirtą kurą).

Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išaiškinimą, kad perkančiojo subjekto statusą turintys biržos dalyviai, kurie užsiima šilumos ir (ar) elektros gamyba bei šiai veiklai per BALTPOOL UAB biržos elektroninę prekybos sistemą perka biokuro produktus (energijai gaminti skirtą kurą), vadovaujasi ne Įstatymo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 patvirtintų „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių“ nuostatomis ir sandorių pagrindu išrašomos sąskaitos neturi būti teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaita“.

Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas