Dėl rezervo vietos deklaravimo procedūros elektroninėje prekybos sistemoje

2016 11 14

Informuojame, kad, vadovaujantis prekybos biokuro produktais sąlygų 7.1. ir 7.5. punktais, B, C, D kategorijų dalyviai, kurie šildymo sezono metu tiekia kurą pagal pusmetinius ir ketvirtinius sandorius, turi būti sukaupę 5 proc. rezervinį biokuro kiekį, nuo nepristatyto kiekio pagal minėtus sandorius. Biržos operatorius Baltpool, EPS sistemoje sukūrė funkcionalumą šių rezervinių kiekių deklaravimui. Daugiau informacijos rasite rezervo vietos deklaravimo procedūrų atmintinėje.