Dėl reikalavimų biokuro kokybei

2017 03 16

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB pakartotinai informuoja, kad pagal prekybą biokuru biržoje reglamentuojančius teisės aktus, biržoje draudžiama prekiauti medienos granulėmis, kurių sudėtyje yra cheminių priemaišų (įskaitant formaldehido).

Biržos dalyviams, nesilaikantiems nustatytų teisės aktų reikalavimų, operatorius turi teisę taikyti Reglamente nustatytas sankcijas (priklausomai nuo pažeidimo masto – įspėjimas, prekybos apribojimai ir (ar) dalyvio sutarties nutraukimas).

BALTPOOL yra svarbu apsaugoti rinkos dalyvių teisėtus interesus, todėl visuomet viešai informuosime apie biokuro biržoje pasirodžiusius netinkamos kokybės biokuro produktus, taip skatindami dalyvius skirti padidintą dėmesį žaliavų atrankai, siekiant užtikrinti biokuro produktų kokybę.