DĖL PVM SĄSKAITŲ-FAKTŪRŲ UŽ PRISTATYTĄ BIOKURĄ IŠRAŠYMO

2016 08 08

Informuojame, kad vadovaujantis Energijos išteklių biržos reglamento, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-06-30 nutarimu Nr. O3-201 (toliau – Reglamentas) 15.1.7 punktu, nuo 2016-09-01 PVM sąskaitas-faktūras už pristatytą biokurą dalyvių vardu išrašinės energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius).

Pridedama:

Dalyvio įgaliojimas dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo

Sąskaitos faktūros pavyzdys