Dėl prekybos biokuro produktais ir biokuro tiekimo tipinių sąlygų projektų derinimo

2023 05 19
Dėl prekybos biokuro produktais ir biokuro tiekimo tipinių sąlygų projektų derinimo

BALTPOOL, kaip energijos išteklių biržos operatorius 2023-01-13 raštu Nr. R2-(KA)-354 buvo įgaliotas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, suderinti Biokuro tiekimo tipinių sąlygų nuostatas su Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo 9 ir 91 punktų nuostatomis.

Taipogi įvertinus praėjusiame šildymo sezone iškilusius klausimus vykdant biržoje sudarytus sandorius, bei biokuro rinkos dalyvių išsakytas pastabas ir pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo yra parengti Tiekimo sąlygų ir Prekybos biokuro produktais sąlygų pakeitimo projektai:

1. Biokuro tiekimo tipinių sąlygų projektas (su matomais pakeitimais);

2. Prekybos biokuro produktais sąlygų projektas (su matomais pakeitimais)

Svarbiausi siūlomi pakeitimai:
1. Galimybės mažinti standartinių sandorių kiekį dėl oro sąlygų panaikinimas, atitinkamai galimybę mažinti atitinkamų sandorių kiekį iškeliant į nestandartinę prekybos sąlygą.

Siekiant suteikti rinkos dalyviams:

  1. Daugiau aiškumo vykdant sandorius;
  2. Galimybę nevertinti rizikos premijos dėl galimo sandorių kiekio mažinimo dėl galimų oro sąlygų, kai sudaromi standartinės prekybos sandoriai;
  3. Galimybę atskirai įvertinti sudaryto sandorio kiekio mažinimo riziką, kai sudaromi atitinkami nestandartinės prekybos sandoriai.

Siūloma iš standartinės prekybos sąlygų pašalinti nuostatą dėl galimybės standartinių sandorių kiekį mažinti iki 20 proc. dėl oro sąlygų, tuo pačiu sukuriant nestandartinę sąlygą „Leidžiamas sandorio kiekio mažinimas iki 20 proc.“, pagal kurią sudarytų sandorių atveju pirkėjai turėtų teisę vienašališkai iki 20 proc. mažinti tokių sandorių kiekį. Pagal šią sąlygą galima būtų sudaryti mėnesio, ketvirčio ir pusmečio pristatymo laikotarpių sandorius. Kiekis galėtų būti mažinamas pateikiant reikšmingos informacijos pranešimą, tačiau pagrindimo nebūtų reikalaujama.

2. Įrenginių gedimo atveju pirkėjai bus įpareigoti pateikti reikšmingos informacijos pranešimą ir apie gedimo pašalinimą.

Įrenginio gedimo atveju siekiant sustabdyti biokuro tiekimą, pirkėjas turės pateikti du reikšmingos informacijos pranešimus:

  1. Įvykus gedimui (kaip ir anksčiau);
  2. Gedimą pašalinus. Šiame reikšmingos informacijos pranešime turės būti nurodyta informacija apie dėl įvykusio gedimo sumažėjusį pagamintos energijos ar sunaudotų biokuro ir (ar) kitų energijos išteklių kiekį. Atitinkamai, pagal sandorį privalomas pristatyti bendras biokuro kiekis bus mažinamas šiuo faktiškai dėl veiklos sutrikimo sumažėjusiu biokuro kiekiu.
3. Patikslinamos nuostatos dėl atvejų, kai pirkėjai vėluoja pateikti kokybės ataskaitas.

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių pasiūlymus, yra detalizuojamos nuostatos dėl pasekmių, kai pirkėjai vėluoja pateikti kokybės ataskaitas:

  1. Nustatoma, kad pirkėjui vėluojant pateikti ataskaitą per 7 darbo dienas po tiekimo savaitės pabaigos, toks pirkėjas negalės taikyti nuolaidų tuo atveju, jeigu biokuro kokybės rodikliai neatitiks produkto specifikacijos;
  2. Jeigu pirkėjas, praleidęs šį terminą, nepateikia kokybinių rodiklių ataskaitos net ir praėjus 5 darbo dienoms nuo pardavėjo pateikto priminimo – bus laikoma, kad pardavėjo pristatytas biokuras atitiko geriausius galimus biokuro kokybės rodiklius.
4. Aukcionų skaidymas pagal pirkėjų šalį.

Siekiant užtikrinti aukcionų, vykdomų skirtingose šalyse, efektyvumą, siūloma nustatyti, kad prekybos sesijos būtų organizuojamos atskirai kiekvienoje šalyje – t. y. pardavėjams sumažinus savo pavedimų, pateiktų iš aikštelių, registruotų atitinkamoje šalyje, kainą, aukciono etapas būtų pratęsiamas tik toje šalyje. Pvz., jeigu pardavėjas sumažina kainą siekdamas parduoti biokurą Vilniaus regione, tai nepratęs aukcionų, vykstančių dėl kuro pirkimo-pardavimo Rygos ar Talino regionuose.

5. Tam tikrų pirkėjų įpareigojimo teikti tiekimo grafikus prieš numatomą pristatymą.

Pirkėjai, kuriuos Taryba pagal Aprašą yra įpareigojusi deklaruoti planuojamą biokuro pristatymo (iškrovimo) laiką, ne vėliau kaip prieš 24 val. iki planuojamo biokuro pristatymo, yra įpareigojami Elektroninėje prekybos sistemoje (toliau – EPS) suderinti atitinkamus tiekimo grafikus.

6. Iš EPS pašalinti visos informacijos dubliavimą „tne“ vienetais.

Atsižvelgiant į tai, kad prekyba nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdoma megavatvalandėmis (MWh), siūloma EPS pašalinti daugumos informacijos dubliavimą anksčiau naudotais „tne“ vienetais. Dalyviams bus palikta galimybė, esant poreikiui, įsijungti atvaizdavimą „tne“ vienetais, kaip kad šiuo metu yra galimybė pasirinkti „GJ“ vienetus.

7. Naujo – SM4 – produkto įtraukimas į prekybą biržoje.

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių išsakytą poreikį turėti dar prastesnės kokybės klasės produktą, kuris, pvz., galėtų būti gaminamas vien tik iš žievės, siūloma į prekybą įtraukti papildomą produktą „SM4“, kurio peleningumo rodiklio reikšmė būtų leidžiama iki 7 proc., o smulkelių frakcija – iki 30 proc.

Kodas Drėgnis % nuo naudojamosios masės Peleningumas % nuo sausosios masės Frakcijos dydis Chloro kiekis (% nuo sausosios masės)4 Žaliava

 

Leidžiamos priemaišos
Smulkelių frakcijos (<3,15 mm) leidžiamas kiekis, % Pagrindinė frakcija, mm
(min. kiekis %)7
Stambioji frakcija (maks. skerspjūvis 6 cm2), mm (maks. kiekis, %)7 Didžiausias leidžiamas ilgis, mm7

 

Min Maks Maks.
SM4 35 60 7 iki 30 % masės 3,15 ≤ P ≤ 63

(min. 60 %)

> 100

(iki 10 % masės)

<2205 <0,03% visos Lapai, spygliai ir žievė

 

Prašome savo pastabas ir komentarus, jeigu tokių būtų, pateikti ne vėliau nei iki 2023-05-31 el. paštu [email protected].

Tarptautinė biokuro birža

BALTPOOL UAB