Dėl prekybos biokuro rezervo produktai taisyklių derinimo

2017 09 06

BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius) išnagrinėjęs galimybę biokuro biržoje prekiauti biokuro rezervo produktu, kuris, be viso kito, būtų užskaitomas kaip energijos išteklių rezervinės atsargos Energetikos įstatymo 29 straipsnio prasme, kuomet CŠTĮ privalo nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. kaupti energijos išteklių rezervines atsargas, bei įvertinęs pateiktas pastabas derinant rezervo produkto specifikaciją, parengė Prekybos biokuro rezervo produktais taisykles (toliau – Taisyklės).

Operatoriaus vertinimu, parengtos Taisyklės atitinka Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklėse nustatytus kriterijus, pagal kuriuos toks CŠTĮ įsigytas biokuro rezervas galėtų būti laikomas rezervinėmis atsargomis Energetikos įstatymo 29 str. prasme.

Pasiūlymus ir pastabas prašome pateikite iki 2017 m. rugsėjo 15 d. adresu [email protected].

Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių projektą rasite čia:
Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių projektas