Dėl pirkimo pasiūlymų kainų medienos aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti

2022 07 11
Dėl pirkimo pasiūlymų kainų medienos aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti

Primename, kad pagal galiojančios Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo redakcijos* 17.2 punktą, Elektroninės medienos pardavimo sistemos naudojimo sąlygų** 4.10 punktą, pirkėjai aukcione pusmetinėms ar ilgalaikėms sutartims sudaryti neturi teisės siūlyti mažesnės kainos nei pradinė pardavėjo pasiūlyta kaina.

Prašome iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įsitikinti, kad Jūsų pateikti pavedimai tenkina minėtą sąlygą. Pavedimai, neatitinkantys minėtos sąlygos, pasiūlymo eilės sudarymo momentu bus anuliuoti ir į pasiūlymų eilę neįtraukiami.

 

* – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a140710d69a11e7910a89ac20768b0f/asr

** – https://www.baltpool.eu/wp-content/uploads/2018/01/emps-naudojimo-salygos-2022-07-01.pdf