DĖL GALIMYBĖS ATSARGINIUS BANDINIUS IMTI Į PLASTIKINIUS MAIŠUS

2016 08 23

Informuojame, kad atsižvelgdami į pasikartojančius dalyvių paklausimus dėl indų, į kuriuos gali būti imami atsarginiai bandiniai, 2016-07-12 kreipėmės į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją, kaip Kietojo biokuro apskaitos taisykles rengiančią ir tvirtinančią instituciją, dėl išaiškinimo pateikimo, ar atsarginių bandinių ėmimui gali būti naudojami tiek specialūs plombuojami plastikiniai maišai, tiek kibiriukai ir (ar) kitos talpyklos.