DĖL EPS VEIKIMO SUTRIKIMŲ IR 2015-08-27 ORGANIZUOJAMO PAPILDOMO AUKCIONO

2015 08 25

Informuojame, kad 2015-08-25 vykdant prekybos aukcioną buvo pastebėti EPS veikimo sutrikimai, kurie galėjo turėti įtakos prekybos rezultatams dėl žemiau nurodytų produktų:

1. SM2 W36/150831/150906/1
2. SM3 W36/150831/150906/1
3. SM2 W37/150907/150913/1
4. SM3 W37/150907/150913/1

Atsižvelgdamas į tai Operatorius nusprendė anuliuoti nurodytų produktų 2015-08-25 prekybos rezultatus bei 2015-08-27 (ketvirtadienį) organizuoti papildomą prekybos aukcioną.

Visus dalyvius, dalyvavusius 2015-08-25 aukcione dėl aukščiau nurodytų produktų, kviečiame dalyvauti 2015-08-27 aukcione. Norėdami dalyvauti 2015-08-27 aukcione, prašome prekybos pavedimus įvesti iš naujo. Pavedimus 2015-08-27 prekybos sesijai bus galima įvesti nuo 2015-08-26 (trečiadienis) 8.00 val. Pavedimų įvedimą prašome pakartoti tiek pirkėjų, tiek pardavėjų.

Dalyvių, kurių pavedimų galiojimo terminas buvo nurodytas 2015-09-01 arba vėlesnė data, lieka galioti iki nurodytos datos.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir tikimės sėkmingo tolimesnio bendradarbiavimo.