DĖL EPS VEIKIMO SUTRIKIMŲ IR 2015-07-30 ORGANIZUOJAMO PAPILDOMO AUKCIONO

2015 07 28

Informuojame, kad 2015-07-28 vykdant prekybos aukcioną buvo pastebėti EPS veikimo sutrikimai, kurie galėjo turėti įtakos prekybos rezultatams.

Informuojame, kad 2015-07-28 vykdant prekybos aukcioną buvo pastebėti EPS veikimo sutrikimai, kurie galėjo turėti įtakos prekybos rezultatams dėl žemiau nurodytų produktų:

1.       SM2 W33/150810/150816/1
2.       SM3 W32/150803/150809/1

Atsižvelgdamas į tai Operatorius nusprendė anuliuoti žemiau nurodytų produktų 2015-07-28 prekybos rezultatus bei 2015-07-30 (ketvirtadienį) organizuoti papildomą prekybos aukcioną.

Visus dalyvius, dalyvavusius 2015-07-28 aukcione dėl aukščiau nurodytų produktų, kviečiame dalyvauti 2015-07-30 aukcione. Norėdami dalyvauti 2015-07-30 aukcione, prašome prekybos pavedimus įvesti iš naujo. Pavedimus 2015-07-30 prekybos sesijai bus galima įvesti nuo 2015-07-29 (trečiadienis) 8.00 val. Pavedimų įvedimą prašome pakartoti tiek pirkėjų, tiek pardavėjų.

Dalyvių, kurių pavedimų galiojimo terminas buvo nurodytas 2015-08-04 arba vėlesnė data, lieka galioti iki nurodytos datos.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir tikimės sėkmingo tolimesnio bendradarbiavimo.