Dėl biokuro rezervo produkto specifikacijos derinimo

2017 01 31

BALTPOOL UAB periodiškai sulaukia centralizuoto šilumos tiekimo įmonių (toliau – CŠTĮ) užklausimų išnagrinėti galimybę biokuro biržoje prekiauti biokuro rezervo produktu, kuris, be viso kito, galėtų būti užskaitomas kaip energijos išteklių rezervinės atsargos Energetikos įstatymo 29 straipsnio prasme, kuomet CŠTĮ privalo nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. kaupti energijos išteklių rezervines atsargas.

Atsižvelgdamas į tai bei įvertinęs LR Energetikos ministro 2012-04-18 įsakymu Nr. 1-70 patvirtintų Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių nuostatas, Operatorius parengė biokuro rezervo produkto specifikacijos projektą.

Atsižvelgdami į tai, kad biokuro rezervo produktas yra orientuojamas į visus biokuro rinkos dalyvius, Jūsų prašome:

  1. pateikti savo pasiūlymus ir pastabas dėl parengtos biokuro rezervo produkto specifikacijos.
  2. Pateikti informaciją, ar biokuro rezervo produktas Jums yra aktualus, kokį kiekį tokio produkto planuotumėte įsigyti bei kokia forma šiuo metu kaupiate rezervines atsargas. Ši informacija reikalinga siekiant tiksliau įvertinti rezervo produkto poreikį ir specifikaciją. Ši informacija bus naudojama tik nurodytiems tikslams ir nebus atskleidžiama jokiems tretiesiems asmenims.

Pasiūlymus ir pastabas prašome siųsti iki 2017 m. vasario 20 d. elektroniniu paštu [email protected].

 

Su biokuro rezervo produkto specifikacijų projektu galite susipažinti čia:

Dėl biokuro rezervo produkto specifikacijos derinimo;

Rezervo produkto specifikacija.