Siekiant naudoti daugiau žaliojo kuro transporte, startuoja degalų iš atsinaujinančių išteklių apskaitos vienetų sistema

2021 12 01
Siekiant naudoti daugiau žaliojo kuro transporte, startuoja degalų iš atsinaujinančių išteklių apskaitos vienetų sistema

 

Skatinant transporto sektoriaus transformaciją, susijusią su klimato kaitos mažinimo tikslais, siekiama transporte ilgainiui naudoti kuo daugiau atsinaujinančios energijos išteklių. Viena iš priemonių, padėsianti įgyvendinti žalesnio transporto sektoriaus pokytį – degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI) apskaitos vienetų sistema, kuri pradėjo veikti nuo gruodžio 1 d. Sistemą sukūrė ir administruos energijos išteklių birža BALTPOOL. Sistemos iniciatorius – Lietuvos Energetikos ministerija.

Nuo šiol sistemoje gali registruotis visi degalų tiekėjai, o nuo 2022 m. sausio 1 d., patvirtinus reikiamus teisės aktų projektus, sistemoje bus galima teikti duomenis ir apie degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalį benzino ir dyzelino energinėje vertėje. Transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai galės teikti duomenis apie biometano ir žaliojo vandenilio dalį vidaus rinkai patiektų gamtinių dujų energinėje vertėje.

„Džiaugiamės, kad būdami sistemos administratoriumi prisidedame kuriant skaidresnį ir tvaresnį šalies transporto sektorių ir kartu su DAEI rinkos dalyviais skatiname jame naudoti daugiau biodegalų“, – teigia BALTPOOL generalinis direktorius Andrius Smaliukas.

Poreikis sukurti DAEI sistemą kilo šiemet Seimui priėmus Alternatyvių degalų įstatymą (ADĮ), kuriuo bus siekiama žalesnės ir skaidresnės degalų rinkos. ADĮ taip pat įpareigoja skystųjų degalų bei transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjus nuo 2022 m. kasmet nuosekliai didinti AEI dalį vidaus rinkai patiektame benzine, dyzeline ir gamtinėse dujose iki 2030 m., kai bus reikalaujama, kad kiekvienas tiekėjas  turės pasiekti 16,8 proc. dalį iš AEI bendroje vidaus rinkai patiekiamų skystųjų degalų ir gamtinių dujų dalyje.

DAEI sistemoje privalo registruotis ir teikti duomenis visi šalyje veikiantys degalų tiekėjai, kuriems atsiranda prievolė mokėti akcizus už patiektus degalus bei transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai. Teikdami duomenis DAEI sistemoje, jie turi nurodyti  pagrindines degalų charakteristikas: degalų rūšį, kilmę, energinę vertę ir kt.

Duomenis apie į vidaus rinką patiektą benzine ir dyzeline esantį biodegalų kiekį, išduotas žaliųjų dujų kilmės garantijas „Baltpool“ teiks Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“, Valstybinė Mokesčių inspekcija (VMI) bei Lietuvos muitinė. Informacijos teikimo priežiūrą ir degalų tiekėjams nustatytų įpareigojimų įgyvendinimo kontrolę vykdys Valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

„Baltpool“ – tarptautinė biokuro birža, kurioje vyksta prekybos aukcionai standartizuotais biokuro produktais. Biokuro biržoje šiuo metu yra daugiau kaip 465 dalyvių. „Baltpool“ veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Danijoje ir Švedijoje. 2020 m. biržoje buvo parduota 5,5 TWh biokuro ir sudaryti 5629 sandoriai, kurių bendra suma siekė 54,9 mln. EUR. Lietuvoje „Baltpool“ taip pat organizuoja medienos bei šilumos aukcionus, vykdo VIAP lėšų ir DAEI apskaitos vienetų sistemos administravimą. Bendrovė priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei EPSO-G. Bendrovės veiklą prižiūri ir reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba.