Biokuro įsigijimas diferencijuojant biokuro tiekimo šaltinius pagal biokuro kilmės šalis

2023 07 31
Biokuro įsigijimas diferencijuojant biokuro tiekimo šaltinius pagal biokuro kilmės šalis

Vadovaujantis priimtais Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių pakeitimais, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, diferencijuodami biokuro tiekimo šaltinius pagal biokuro kilmės šalis, gali Europos Sąjungos valstybių narių regioninėse energijos ir energijos išteklių rinkose įsigyti biokurą (be transportavimo nuo pristatymo vietos iki vartojimo vietos ir su tuo susijusių išlaidų), jeigu:

  1. 1. prognozuojamas ateinančio šildymo sezono atitinkamoje Lietuvos apskrityje medienos skiedrų poreikis yra 30 procentų didesnis, nei paskutinių dviejų šildymo sezonų;
  2. 2. biokuro transportavimas vykdomas geležinkelių transportu nuo biokuro pristatymo vietos ne didesniu kaip 500 km atstumu iki vartojimo vietos;
  3. 3. energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą, teikiamo pasiūlymo pristatyti biokurą ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (iki pristatymo vietos) kaina yra ne didesnė kaip ir teikiamo pasiūlymo pristatyti biokurą Lietuvos Respublikos teritorijoje (iki vartojimo vietos) kaina (pagal atitinkamą biokuro rūšį ir tiekimo laikotarpį).

Atsižvelgiant į tai, VERT paskelbė prognozuojamą 2023 – 2024 metų šildymo sezono medienos skiedrų poreikį Vilniaus apskrityje

Dėl planuojamo pradėti UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ šilumos gamybos iš biokuro darbo 2023–2024 metais ir kitų šildymo sezonų metu didės biokuro paklausa Vilniaus apskrityje. VERT skaičiavimais, paskutinių dviejų šildymo sezonų (vertinti 2021 – 2022 m. ir 2022 – 2023 m. šildymo sezonų duomenys) vietinės kilmės medienos skiedrų faktinio poreikio vidurkis Vilniaus apskrityje yra 1 392 410,03 MWh. Atsižvelgiant į UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ numatomą deginti biokuro kiekį (800 000 MWh), prognozuojamas ateinančio šildymo sezono medienos skiedrų poreikis energiniais matavimo vienetais (2 192 410,03 MWh) Vilniaus apskrityje yra 57 procentais didesnis, nei paskutinių dviejų šildymo sezonų vietinės kilmės medienos skiedrų faktinio poreikio vidurkis energiniais matavimo vienetais (1 392 410,03 MWh).

Įvertinus prognozuojamą biokuro paklausos didėjimą 2023 – 2024 m. šildymo sezono metu, Vilniaus apskrityje veikiantiems energijos gamintojams sudaromos sąlygos energijos išteklių biržoje „Baltpool“ įsigyti biokurą, pagamintą ne Lietuvoje, o jo transportavimą organizuoti savarankiškai iki vartojimo vietos.

Siekiant įsigyti biokurą pagal sąlygą, susijusią su biokuro poreikio didėjimu apskrityje, energijos gamintojai privalo kreiptis į VERT su prašymu nurodyti prognozuojamą ateinančio šildymo sezono biokuro poreikį atitinkamoje Lietuvos apskrityje. Atsakomybė už  pažeidimus numatyta Energijos išteklių rinkos įstatyme.“