Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. vasaris

2022 03 03
  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 27,93 Eur/MWh. Lyginant su sausio mėnesio verte, fiksuotas 8,9 % indekso didėjimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 119 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su sausio mėnesiu, sumažėjo 6 % iki 761,140 MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 30 % kiekio). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis padidėjo 4 %. 
  • 2021-2022 šildymo sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekia 22,74 Eur/MWh. Lyginant 2020-2021 metų šildymo sezonus, tiekimo kaina padidėjo 109 %.
  • Estijoje gruodžio mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 19,90 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 27,35 19,90 437 980
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q01-2022 19,09 708 680
     Q02-2022 18,00 3 080

 

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos


Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

 

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 24,50 85,00 44,74 11 490

 

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 18,00 23,00 21,33 420
Biokuro ir lignino mišinys 17,00 17,00 17,00 630

 

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 metais, vasario mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų kovo mėnesio šilumos kiekių įsigijimo. 
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 3,85 ct/kWh ir buvo 4 % žemesnė nei šilumos, tiekiamos vasario mėnesiui (4,03 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 79 % aukštesnė (2,15 ct/kWh).
  • Kovo mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 638 306 MWh – tai yra 2 % daugiau nei perkamos šilumos kiekis vasario mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis sumažėjo 1 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 718 047 MWh šilumos – tai yra 7 % daugiau, lyginant su vasario mėnesiu šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusių metų vasario mėnesiu, aukcionuose siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 5 %.

Vasario mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA