Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. spalis

2022 11 08

BIOKURO AUKCIONŲ STATISTIKA

  • Biokuro SPOT kaina Lietuvoje siekė 40,94 Eur/MWh. Lyginant su praėjusiu mėn. fiksuotas 11 % kainos mažėjimas, per metus  fiksuotas 77 % kainos augimas.
  • Biokuro SPOT kaina Latvijoje siekė 47,76 Eur/MWh. Lyginant su praėjusiu mėn. fiksuotas 3 % kainos mažėjimas.
  • Biokuro SPOT kaina Estijoje siekė 34,50 Eur/MWh. Lyginant su praėjusiu mėn. fiksuotas 8 % kainos augimas.
  • Biokuro biržoje apyvarta sudarė 563 290 MWh (26 mln. Eur), lyginant su praėjusiu mėn. apyvarta sumažėjo 12 %, lyginant su praėjusiais metais apyvarta sumažėjo 29 %.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (SPOT+M) 44,45 49,44 33,29 355 810
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q01-2023 50,14 201 530

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 82,90 140,00 101,94 4 110

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 23,00 23,00 23,00
Biokuro ir lignino mišinys 30,00 30,00 30,00 1 540

ŠILDYMO SEZONAS

Sudarytų biokuro sandorių kiekio dalis 2023-Q1

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • Spalio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų lapkričio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 6,15 ct/kWh ir buvo 1 % mažesnė nei šilumos, tiekiamos spalio mėnesiui (6,20 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 132 % aukštesnė (2,65 ct/kWh).
  • Lapkričio mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 561 606 MWh – tai yra beveik pusantro karto daugiau nei perkamos šilumos kiekis spalio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis mažėjo 3 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 649 040 MWh šilumos – tai yra 8 % daugiau, lyginant su spalio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su 2021 m. aukcionuose lapkričio mėnesiui siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 10 %.

Šilumos aukcionų rezultatai

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA