Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. sausis

2022 02 02

 

  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 25,65 Eur/MWh. Lyginant su gruodžio mėnesio verte, fiksuotas 1 % indekso mažėjimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 135 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su gruodžio mėnesiu, sumažėjo 15 % iki 813,110 MWh (pagal ilgalaikius kontraktus pristatyta 28 % kiekio). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis padidėjo 11 %.
  • 2021-2022 šildymo sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekia 22,17 Eur/MWh. Lyginant 2020-2021 metų šildymo sezonus, tiekimo kaina padidėjo 105 %.
  • Latvijoje sausio mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 27,90 Eur/MWh.
  • Estijoje sausio mėnesį sudarytų sandorių kainos siekė 19,71 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 26,39 27,90 19,71 623 980
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q01-2022 19,09 708 680
     Q02-2022 18,00 3 080

 

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 30,00 64,00 38,70 6 870

 

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 15,30 23,00 19,43 560
Biokuro ir lignino mišinys 17,00 17,00 17,00 1 260

 

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 metų sausio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų vasario mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 4,03 ct/kWh ir buvo 13 % aukštesnė nei šilumos, tiekiamos sausio mėnesiui (3,58 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 84 % aukštesnė (2,19 ct/kWh).
  • Vasario mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 627 423 MWh – tai yra 9 % mažiau nei perkamos šilumos kiekis sausio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis augo 10 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 670,632 MWh šilumos – tai yra 9 % mažiau, lyginant su sausio mėnesiu. Lyginant su praėjusių metų sausio mėnesiu, aukcionuose siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 4 %.

Vasario mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 


Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA