Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. rugsėjis

2022 10 06

Artėjant šildymo sezonui, „Baltpool“ mėnesio prekybos apžvalgose kas mėnesį skelbsime statistiką apie pasiruošimą šildymo sezonui.

PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

  • Lyginant su biokuro poreikiu 2021 m. šildymo sezono metu, šiuo metu žiemai yra susitarta dėl 37 % biokuro kiekio. Jeigu vertintume biokuro paruošimą pirmajai šildymo sezono pusei, tuomet biokuro yra paruošta 57 % pagal praeitų metų poreikį tame pačiame laikotarpyje. Praeitais metais pirmai šildymo sezono pusei buvo paruošta 51 % reikalingo biokuro kiekio.
  • 2022 metų žiemos svertinė kaina (46.49 Eur/MWh) yra 101 % didesnė, lyginant su praeitu sezonu (23.14 Eur/MWh). Žvelgiant į kainų skirtumus lyginant apskritis, didžiausias kainų skirtumas matomas Kuršių Nerijoje (185 %) ir Klaipėdos apskrityje (148 %). Mažiausias kainų skirtumas – Šiaulių (86 %) ir Marijampolės apskrityse (70 %).

Tiekimo statistika 2022 m. žiemos sezonui Lietuvos apskrityse

Pirkėjo apskritis Sudarytų sandorių kaina, Eur/MWh Sudarytų sandorių kiekis, MWh Svertinės kainos pokytis, lyginant su praeitu šildymo sezonu
Alytaus apskritis 50.31 108 850 99%
Kauno apskritis 50.12 319 340 101%
Klaipėdos apskritis 55.70 138 950 148%
Kuršių Nerija 55.00 5 040 185%
Marijampolės apskritis 50.70 6 650 70%
Panevėžio apskritis 46.38 205 870 119%
Šiaulių apskritis 36.37 322 910 86%
Tauragės apskritis 47.70 28 700 94%
Telšių apskritis 51.01 73 710 117%
Utenos apskritis 47.35 103 530 135%
Vilniaus apskritis 46.13 249 830 101%
viso 46.49 1 563 380 101%

Lietuvos apskričių pasiruošimas artėjančiam žiemos sezonui

Žemėlapyje pavaizduoti burbulai atitinka apskrityse nupirktą biokuro kiekį, o šalia burbulų esantys skaičiai – šiuo metu nupirkto biokuro kiekio santykis su konkrečios apskrities praeitų metų biokuro poreikiu šildymo sezono metu.

BIOKURO AUKCIONŲ STATISTIKA

  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 46,17 Eur/MWh. Lyginant su rugpjūčio mėnesio verte, fiksuotas 2 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 135 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su liepos mėnesiu, padidėjo apie 189 % iki 509 230 MWh. Sudarant sandorius rugsėjį matomas lengvas ruošimasis artėjančiam šildymo sezonui – 58 % viso kiekio yra ilgalaikiai kontraktai, kurių pristatymas numatomas šildymo sezono metu. Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis yra didesnis 36 %.
  • Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 32,00 Eur/MWh.
  • Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 49,28 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 49,24 48,83 31,25 497 070
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q04-2022 45,66 38,00 802 340
     Q01-2023 46,44 531 440

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 75,00 130,00 107,70 5 170

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 23,00 23,00 23,00
Biokuro ir lignino mišinys 27,00 35,00 32,34 2 660

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 metų rugsėjo mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų spalio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 6,20 ct/kWh ir buvo 35 % didesnė nei šilumos, tiekiamos praeitam mėnesiui (4,59 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 170 % aukštesnė (2,30 ct/kWh).
  • Spalio mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 392 253 MWh – tai yra daugiau nei dukart daugiau nei perkamos šilumos kiekis rugsėjo mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis mažėjo 11 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 601 849 MWh šilumos – tai yra 94 % daugiau, lyginant su rugsėjo mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su 2021 m. aukcionuose spalio mėnesiui siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 8 %.

Rugpjūčio mėnesio šilumos aukcionų rezultatai

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA