Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. liepa

2022 08 08

Artėjant šildymo sezonui, „Baltpool“ mėnesio prekybos apžvalgose kas mėnesį skelbsime statistiką apie pasiruošimą šildymo sezonui.

PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

  • Lyginant su vidutiniu biokuro poreikiu 2019-2021 m. šildymo sezono metu (3,7 mln. MWh), šiuo metu žiemai yra susitarta dėl 26 % biokuro kiekio (0,96 mln. MWh). Vertinant 2019-2021 m. ir sudarytus sandorius dėl biokuro kiekio iki rugpjūčio antros savaitės imtinai, pasiruošimas žiemos sezonui buvo stipresnis – vertinamu laikotarpiu, žiemos sezonams buvo iš anksto sudaryta sandorių vidutiniškai 32 %  reikiamo kiekio arba 1,2 mln. MWh.
  • 2022 m. žiemos svertinė kaina (43,81 Eur/MWh) yra 88 % didesnė, lyginant su praeitu sezonu (23,27 Eur/MWh). Žvelgiant į kainų skirtumus lyginant apskritis, didžiausias kainų skirtumas matomas Kuršių Nerijoje (185 %) ir Klaipėdos apskrityje (139 %). Mažiausias kainų skirtumas – Tauragės (79 %) ir Marijampolės apskrityse (56 %).

Tiekimo statistika 2022 m. žiemos sezonui Lietuvos apskrityse

Pirkėjo apskritis Sudarytų sandorių kaina, Eur/MWh Sudarytų sandorių kiekis, MWh Svertinės kainos pokytis, lyginant su praeitu šildymo sezonu
Alytaus apskritis 50,34 24 500 102 %
Kauno apskritis 49,33 183 230 97 %
Klaipėdos apskritis 54,00 71 200 139 %
Kuršių Nerija 55,00 5 040 185 %
Marijampolės apskritis 47,00 840 56 %
Panevėžio apskritis 44,03 112 770 104 %
Šiaulių apskritis 36,09 313 530 82 %
Tauragės apskritis 45,11 12 250 79 %
Telšių apskritis 51,95 53 760 121 %
Utenos apskritis 44,88 31 360 123 %
Vilniaus apskritis 43,47 149 380 89 %
Iš viso 43,81 957 860 88 %

Lietuvos apskričių pasiruošimas artėjančiam žiemos sezonui

Žemėlapyje pavaizduoti burbulai atitinka apskrityse nupirktą biokuro kiekį, o šalia burbulų esantys skaičiai – šiuo metu nupirkto biokuro kiekio santykis su konkrečios apskrities praeitų metų biokuro poreikiu šildymo sezono metu.

BIOKURO AUKCIONŲ STATISTIKA

  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 38,38 Eur/MWh. Lyginant su birželio mėnesio verte, fiksuotas 31 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 179 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su birželio mėnesiu, padidėjo apie 42 % iki 431 970 MWh. Matomas ruošimasis artėjančiam šildymo sezonui – 83 % viso kiekio yra ilgalaikiai kontraktai, kurių pristatymas numatomas šildymo sezono metu. Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis yra 58 % didesnis.
  • Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 27,00 Eur/MWh.
  • Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 43,67 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 36,42 41,63 27,00 301 680
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q03-2022 29,00 11 550
     Q04-2022 42,94 38,00 549 010
     Q01-2023 43,10 299 390

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 53.00 95.00 85.46 2 080

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 23,00 23,00 23,00
Biokuro ir lignino mišinys 15,00 22.50 18.33 630

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 metų liepos mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų rugpjūčio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 2,44 ct/kWh ir buvo 14 % mažesnė nei šilumos, tiekiamos liepos mėnesiui (2,83 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 105 % aukštesnė (1,19 ct/kWh).
  • Rugpjūčio mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 172 839 MWh – tai yra 1 % daugiau nei perkamos šilumos kiekis liepos mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis mažėjo 2 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 352 508 MWh šilumos – tai yra 9 % mažiau, lyginant su rugpjūčio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su 2021 m. aukcionuose rugpjūčio mėnesiui siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 10 %.

Liepos mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA