Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. gruodis

2023 01 04

BIOKURO AUKCIONŲ STATISTIKA

  • Biokuro SPOT kaina Lietuvoje siekė 38,46 Eur/MWh. Lyginant su praėjusiu mėnesiu fiksuotas 12 % indekso kilimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 48 % aukštesnė.
  • Biokuro SPOT kaina Latvijoje siekė 40,64 Eur/MWh. Lyginant su praėjusiu mėnesiu fiksuotas 5 % kainos mažėjimas.
  • Biokuro SPOT kaina Estijoje siekė 35,00 Eur/MWh. Lyginant su praėjusiu mėnesiu fiksuotas 2 % kainos augimas.
  • Biokuro biržoje apyvarta sudarė 946 050 MWh (40 mln. Eur), lyginant su praėjusiu mėnesiu apyvarta padidėjo 56 %, lyginant su praėjusiais metais apyvarta padidėjo 0,8 %.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (SPOT+M) 36,40 42,61 35,00 414 160
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q01-2023 44,80 37,70 879 060

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (SPOT+M) 57,00 110,00 76.63 9 910

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 26,00 26,00 26,00 210
Biokuro ir lignino mišinys 27,00 27,00 27,00 1 050

ŠILDYMO SEZONAS

Sudarytų biokuro sandorių kainos ir kiekiai (2022 spalis – 2023 kovas)

Toliau pateiktame grafike vaizduojami sudarytų ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių kiekiai (MWh) stulpeliais ir atitinkamų sandorių kainos (Eur/MWh) linijomis. Šio grafiko tikslas – pavaizduoti trumpalaikių kainų tendenciją šildymo sezono metu ir palyginti kiekio ir kainos santykį tarp ilgalaikių ir trumpalaikių sandorių kategorijų.

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • Gruodžio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2023 metų sausio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 5,82 ct/kWh ir buvo 0,5 % mažesnė nei šilumos, tiekiamos gruodžio mėnesiui (5,84 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 63 % aukštesnė (3,58 ct/kWh).
  • Sausio mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 686 622 MWh – tai yra 6 % mažiau nei perkamos šilumos kiekis gruodžio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis reikšmingai nesiskiria.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 696 741 MWh šilumos – tai yra 7 % mažiau, lyginant su gruodžio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusiais metais aukcionuose sausio mėnesiui siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 6 %.

Šilumos aukcionų rezultatai

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA