Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. gegužė

2022 06 17
  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 24,48 Eur/MWh. Lyginant su balandžio mėnesio verte, fiksuotas 14 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 148 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su balandžio mėnesiu, sumažėjo 51 % iki 276 705 MWh (98,9 % buvo pristatyta trumpalaikiais kontraktais). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis mažėjo 1 %.
  • Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 25,00 Eur/MWh.
  • Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 30,22 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 21,98 29,76 25,00 290.050
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q02-2022 20,23 3.850
     Q03-2022 21,77 6.300
     Q04-2022 32,40 46.200

 

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos


Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

 

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 39.90 70.00 52.17 1.440

 

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 23,00 23,00 23,00
Biokuro ir lignino mišinys 13,00 14,00 13,24 1.470

 

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 metų gegužės mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų birželio mėnesio šilumos kiekių įsigijimo.
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 2,83 ct/kWh ir buvo 1 % aukštesnė nei šilumos, tiekiamos gegužės mėnesiui (2,81 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 119 % aukštesnė (1,29 ct/kWh).
  • Birželio mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 171 241 MWh – tai yra 19 % mažiau nei perkamos šilumos kiekis gegužės mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis didėjo 3 %.

Birželio mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA