Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. birželis

2022 07 14
  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 29,30 Eur/MWh. Lyginant su gegužės mėnesio verte, fiksuotas 20 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 142 % aukštesnė;
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su gegužės mėnesiu, padidėjo 2 % iki 318 670 MWh (70,3 % buvo pristatyta trumpalaikiais kontraktais). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis didėjo 10 %;
  • Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 27,00 Eur/MWh;
  • Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 37,53 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 26,83 35,29 26,57 224.130
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q02-2022 28,21 112.150
     Q03-2022 28,21 112.150
     Q04-2022 35,87 79.140

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos


Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 61.00 95.20 86.44 2,830

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 23,00 23,00 23,00
Biokuro ir lignino mišinys 14,00 15,00 14,50 1.400

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 metų birželio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 metų liepos mėnesio šilumos kiekių įsigijimo;
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 2,44 ct/kWh ir buvo 14 % žemesnė nei šilumos, tiekiamos birželio mėnesiui (2,83 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 105 % aukštesnė (1,19 ct/kWh);
  • Liepos mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 172 838 MWh – tai yra 1 % daugiau nei perkamos šilumos kiekis birželio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis mažėjo 2 %;
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 352 508 MWh šilumos – tai yra 9 % mažiau, lyginant su birželio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusių metų liepos mėnesiu, aukcionuose siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 10 %.

Birželio mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA