Biokuro ir šilumos prekybos statistika 2022 m. balandis

2022 05 04
  • BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 21,52 Eur/MWh. Lyginant su kovo mėnesio verte, fiksuotas 11 % indekso mažėjimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 91 % aukštesnė.
  • Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su kovo mėnesiu, mažėjo 46 % iki 470.130 MWh (visas kiekis buvo pristatytas pagal trumpalaikius kontraktus). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro kiekis mažėjo 2 %. 
  • 2022 metų vasaros sezono smulkintos medienos tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekė 22,80 Eur/MWh. 98 % tiekiamo kiekio sudaryta trumpalaikiais sandoriais.
  • Estijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 25,00 Eur/MWh.
  • Latvijoje sudarytų trumpalaikių sandorių kainos vidurkis siekė 23,90 Eur/MWh.

MEDIENOS SKIEDRŲ PRODUKTŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos

Lietuva, Eur/MWh Latvija, Eur/MWh Estija, Eur/MWh Apyvarta, MWh
Trumpalaikiai (W+M) 22,62 23,90 25,25 318.350
Ateities kainos pagal galiojančius ilgalaikius sandorius (Q+H):
     Q01-2022 20,23 3.850
     Q02-2022 21,77 6.300

 

MEDIENOS GRANULIŲ KAINŲ STATISTIKA LIETUVOJE

Savaitinių sandorių kainos


Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje

 

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Trumpalaikiai (W+M) 36,50 68,00 50,66 3.140

 

KITŲ PRODUKTŲ KAINŲ STATISTIKA

Savaitinių sandorių kainos

Sandorių kainos ir apyvartos Lietuvoje (visi tiekimo laikotarpiai)

Mažiausia kaina, Eur/MWh Didžiausia kaina, Eur/MWh Vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh Apyvarta,
MWh
Kuro durpės 23,00 23,00 23,00 70
Biokuro ir lignino mišinys 17,00 17,00 17,00 420

 

ŠILUMOS AUKCIONO STATISTIKA

  • 2022 m. balandžio mėnesį įvyko aukcionas dėl 2022 m. Gegužės mėnesio šilumos kiekių įsigijimo. 
  • Vidutinė svertinė šilumos supirkimo kaina siekė 2,81 ct/kWh ir buvo 24 % žemesnė nei šilumos, tiekiamos balandžio mėn. (3,71 ct/kWh). Palyginus su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, kaina yra 133 % aukštesnė (1,21 ct/kWh).
  • Gegužės mėnesiui superkamos šilumos kiekis siekė 212.362 MWh – tai yra 51 % mažiau nei perkamos šilumos kiekis balandžio mėnesiui, o lyginant su praėjusių metų to pačio laikotarpio rezultatais, perkamos šilumos kiekis didėjo 5 %.
  • Pardavėjai aukcione pasiūlė parduoti 410. 538 MWh šilumos – tai yra 38 % mažiau, lyginant su balandžio mėnesio šilumos tiekimu. Lyginant su praėjusių metų gegužės mėnesiu, aukcionuose siūlytas parduoti šilumos kiekis sumažėjo 1 %.

Balandžio mėnesio šilumos aukcionų rezultatai 

Šalies vidutinė šilumos kaina, ct/kWh

MEDIENOS PREKYBOS STATISTIKA