Biokuro biržos apžvalga – 2019 metai

2020 01 17

Kainų pokyčio rizikos valdymui šilumos gamintojai skiria vis didesnį dėmesį

  • 2019 metais, priešingai nei per kelis praėjusius metus, didžioji dalis rinkos dalyvių net gegužės mėnesį suskubo užsitikrinti didžiąją dalį savo šildymo sezono poreikio ilgalaikiais kontraktais. 2019 metų prekyba ilgalaikiais sandoriais pasižymėjo trimis aspektais: (i) dar prieš vasarą didžioji dalis žiemos sezono tiekimo buvo užsitikrinta ilgalaikiais kontraktais, (ii) ilgalaikiais kontraktais buvo iš anksto užsitikrinta beveik 59 % šildymo sezonui reikalingo biokuro ir (iii) palyginus su 2018-2019 metų šildymo sezonu sudarytų ilgalaikių kontraktų kainos buvo beveik 26 % mažesnė;
  • SM2 produkto kaina per metu sumažėjo 29%, kitų produktų kainos taip pat buvo buvo mažesnės nuo 26 % iki 30 %. Atitinkamai, biokuro prekybos apyvarta biržoje per metus mažėjo 27 proc. iki 62,62 mln. Eur.
  • biokuro rinkos poreikis palyginus su praeitais metais nepakito, buvo nupirkta beveik nei 432 tūkst. tne biokuro kiekio, kas apytiksliai sudaro daugiau nei 70 tūkst. skiedravežių (daugiau nei 350 vnt. per dieną šildymo sezono metu);
  • buvo sudaryta daugiau nei 5 254 sandorių, 9 % mažiau (5 783) nei 2018 metais. Vidutinis sandorio dydis 2019 metais buvo 82 tne, kai 2018 metais buvo 74,5 tne;
  • Latvijos pirkėjai sudarė 87 sandorius už 666 tūkst. Eur, t.y. net tris kartus daugiau nei 2018 metais;
  • sandorius vykdė 75 pirkėjai ir 126 pardavėjai iš Baltijos šalių;
  • BWCS SPOT LT indekso didžiausia vertė buvo užfiksuota pirmąjį 2019 metų aukcioną (2019-01-02 – 180,22 Eur/tne) ir nuo būtent šio aukciono indeksas mažėjo iki pat pirmo vasaros aukciono (2019-06-04), kai buvo užfiksuota 117,69 Eur/tne vertė. Panašiame lygyje indeksas laikėsi visą vasarą iki 2019-2020 metų šildymo sezono pradžios, kai indekso vertė trumpam šoktelėjo iki 133,48 Eur/tne (2019-10-08). Tačiau šis pakilimas pasirodė laikinas ir metų pabaigoje jau buvo fiksuojamas panašus į vasaros pradžią – 116,33 Eur/tne.
  • vidutinė svertinė sudarytų sandorių kaina sudarė: medienos skiedros – 143,40 Eur/tne, medienos granulių – 347,62 Eur/tne, kuro durpių – 107,27 Eur/tne.
  • nuo 2019 metų trečio ketvirčio buvo pradėta prekyba lignino ir medienos biokuro mišiniu iki metų pabaigos buvo suprekiauta 252 tne, vidutinė kaina buvo 101,74 Eur/tne.

Tradiciškai populiariausia perkama kuro rūšis buvo SM2 kokybės medienos skiedra, kurios pardavimai sudarė 70 proc. viso per biržą nupirkto biokuro kiekio. Antroje vietoje – SM3 medienos skiedra, kurios pardavimai sudarė 29 proc. Likusį kiekį sudarė prekyba kitomis kuro rūšimis. Pastebėtina, kad 2019 metais pirkėjai rinkosi aukštesnės kokybės klasės skiedros produktus. SM3 perkamas kiekis sumažėjo 38 %, kai tuo tarpu SM2 ir SM1 produktų kiekiai padidėjo 13 % ir 194%.

2019 metais pastebima, kad pirkėjai, kurie praėjusį šildymo sezoną buvo sudarę apie 60% savo biokuro poreikio šildymo sezonui, 2019 metais stengėsi diversifikuoti savo pirkimo portfelį sumažindami ilgalaikių kontraktų dalį trumpalaikiais sandoriais. Prasidėjus ankstyvai ilgalaikių kontraktų prekybai ir šilumos tiekėjams bei gamintojams sudarant sutartis beveik 26% mažesne kaina nei 2018-2019 m. šildymo sezonui savo pirkimo portfelius ilgalaikiais kontraktais suskubo papildyti pirkėjai, kurie ankstesniais metais biokurą stengdavosi įsigyti SPOT rinkoje. Pastebima, kad tokie tokie pirkėjai savo portfeliuose stengėsi vis tiek išlaikyti didžiąją dalį trumpalaikių kontraktų sudarydami ilgalaikių iki 30 %.

2019 metų vasaros pradžioje pirkėjai ateinančiam šildymo sezonui kurą įsigijo daugiausiai ilgalaikiais sandoriais, skirtingai nei 2018-2019 m. šildymo sezoną. Tuo pačiu pastebėta ir kita tendencija, – ateinančo šildymo sezono biokuro kainų šuolis veikia pirkėjų elgesį vasaros laikotarpiu –  pirkėjai vengia sudarinėti ilgalaikius kontraktus vasarai. Būtent šiam 2019 m. laikotarpiui sudaromų pusmetinių kontraktų kiekiai lyginant su 2018 metais sumažėjo 83%, kai tuo tarpu 2019 metų  trumpalaikiais kontraktais pirkėjai įsigijo 48 % daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu metu, taip pat 2019 metų šiltojo laikotarpio (antras ir trečias ketvirčiai) kaina mažėjo 17 % (iki 125,15 Eur/tne).

Prieš prasidedant šildymo sezonui pirkėjai turėjo užsitikrinę beveik 59% reikiamo biokuro, tačiau dėl neįprastai šiltų orų sumažėjęs šilumos gamybos poreikis turėjo įtaką trumpalaikių sandorių prekybai ir pirmą kartą per biržos istoriją pusmetiniais sandoriais įsigyto biokuro buvo daugiau nei kitos trukmės sandoriais. Būtent dėl šiltų orų pusmetiniai sandoriai sudarė 38% viso patiekto biokuro per 2019 metų ketvirtą ketvirtį už vidutiniškai 154,13 Eur/tne, palyginus su 2018 m. ketvirtu ketvirčiu – 34% mažesnė kaina (232,10 Eur/tne). SPOT sandoriais 2019 metų ketvirtį buvo įsigyta 27% kiekio už 123,82 Eur/tne, 36% mažesnė kaina nei 2018 metais tuo pačiu laikotarpiu (193,64 Eur/tne).

Prekybos  2019 m. bei paskutinį metų mėnesį biokuro biržoje apžvalga =>