„Baltpool“ pristato ilgalaikių indeksuotų sandorių galimybę

2022 07 22
„Baltpool“ pristato ilgalaikių indeksuotų sandorių galimybę

Energijos išteklių operatorius „Baltpool“, siekdamas paskatinti iš anksto sudaryti ilgalaikius biokuro pirkimo-pardavimo sandorius bei padėti užtikrinti, jog rinkos dalyviai pirktų ir parduotų biokurą pagal rinkoje tiekimo metu besiformuojančias kainos tendencijas, priėmė Prekybos biokuro produktais sąlygų (toliau – Prekybos sąlygos) pakeitimus, kuriais biržos dalyviams siūlo sudaryti Indeksuotos biokuro kainos sandorius (toliau – Indeksuotas sandoris) pagal žemiau nurodytas prekybos sąlygas:

  • Indeksuotus sandorius galima sudaryti dėl medienos skiedros produktų, t. y. SM1, SM1W, SM2, SM3D ir SM3;
  • Indeksuotus sandorius galima sudaryti dėl Q1 ir Q4 ketvirčio trukmės ir WIN pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių;
  • Pagal Indeksuotą sandorį galima įsigyti iki 40 proc. į konkrečią prekybos aikštelę pagal biržoje sudarytus sandorius įsigyto ir per praėjusius kalendorinius metus faktiškai pristatyto biokuro produktų kiekio;

Indeksuoto sandorio kaina yra nustatoma įprastine tvarka, ir yra:

  • Taikoma už per pirmas 4 sandorio pristatymo laikotarpio pristatymo savaites faktiškai pristatytą biokuro kiekį;
  • Vėliau indeksuojama pagal formulę: IK=SK*∆I/I

IK – Indeksuota kaina, suapvalinta vienos šimtosios euro tikslumu;

SK – Sandorio kaina;

∆I – Sandorio pristatymo savaitės ir prieš ją einančių trijų pristatymo savaičių BWCS LT indeksų aritmetinis vidurkis;

I – Pirmų 4 sandorio pristatymo laikotarpio pristatymo savaičių BWCS LT indeksų aritmetinis vidurkis.

 

Kviečiame pirkėjus, norinčius pasinaudoti šia nestandartine prekybos sąlyga, informuoti Operatorių el. paštu ar telefonu.

 

Tarptautinės biokuro biržos operatorius

BALTPOOL UAB

Tel. +370 5 239 3163

El. p. [email protected]