„Baltpool“ atnaujino prekybos biokuru salygas

2020 01 29
„Baltpool“ atnaujino prekybos biokuru salygas

Siekiant, kad prekiauti „Baltpool“ biržoje būtų dar patogiau, prekybos biokuru sąlygose atsirado nauja nestandartinė sąlyga – nuo šiol pirkėjas gali reikalauti, kad pristatomo sertifikuoto biokuro kilmės vieta būtų EU valstybė narė.

Pagal sudarytą sandorį taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas įsipareigoja tiekti tik tokį FSC sertifikuotą biokurą, kurio kilmės valstybės – Europos Sąjungos valstybė narė. Pardavėjas įsipareigoja, esant pirkėjo prašymui, pateikti reikiamus dokumentus, pagrindžiančius tiekiamo biokuro kilmę. Pardavėjui pristačius ne FSC sertifikuotą biokurą ar biokurą, kurio kilmės valstybė yra ne ES valstybė narė – būtų laikoma, kad pardavėjas pažeidė sandorį, už tokį pažeidimą taikant Reglamente nustatytas sankcijas (reikalavimų neatitinkantis biokuras būtų laikomas nepristatytu biokuro kiekiu).

 

Atnaujintos prekybos biokuro produktais sąlygos =>>