ATLIKTI BANDYMAI, SIEKIANT IŠSIAIŠKINTI CHLORO IR SIEROS KIEKĮ BIOKURE

2018 06 15
ATLIKTI BANDYMAI, SIEKIANT IŠSIAIŠKINTI CHLORO IR SIEROS KIEKĮ BIOKURE

Pastaruoju metu biržos operatorius sulaukė pirkėjų pageidavimų biokuro produktų specifikacijas išplėsti sieros ir chloro kiekio limitais bei nustatyti realias sankcijas dėl minėtų elementų padidėjimo. Pirkėjai savo prašymus grindžia konkrečiais matavimais, kurie, pirkėjų nuomone, turėjo įtakos biokuro deginimo įrenginių korozijai.

Operatorius atrinko įvairių biokuro ėminių ir atliko sieros bei chloro kiekio tyrimus. Nustatyta, jog net pačios prasčiausios kokybės biokure, kuriame spyglių kiekis viršija leidžiamą SM3 produkto specifikaciją, chloro kiekis atitinka kokybės reikalavimus nustatytus Prekybos biokuro produktais sąlygose. Natūraliai randamas chloro kiekis svyruoja nuo 0,0039 proc. iki 0,0135 proc., o sieros kiekis – nuo 0,0040 proc. iki 0,0440 proc.

Kviečiame suinteresuotus asmenis teikti savo siūlymus dėl leidžiamų sieros ir chloro kiekių maksimalių ribų bei galimų sankcijų taikymo.