BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 2019 m. kovo 19 d. įvyko aukcionas dėl 2019 m. gegužės mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Remiantis prekybos duomenimis, superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 1,72 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis – 198 746 MWh.

Kitas šilumos aukcionas įvyks balandžio 19 d.