2019 06 06 ĮSIGALIOJA PAKEISTA NESTANDARTINĖS PREKYBOS SĄLYGA

2019 06 05

Biokuro biržos operatorius BALTPOOL UAB, atsižvelgdamas į biokuro rinkos dalyvių išsakytą poreikį, BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2019-06-05 įsakymu Nr. IS-190027, pakoregavo Nestandartinės prekybos kuro produktais sąlygą:

Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono. Šį sandorį pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti (arba proporcingai sumažinti jo kiekį) tuo atveju, jeigu šilumos tiekėjas pagal šilumos aukciono rezultatus atitinkamu laikotarpiu iš pirkėjo nesuperka šilumos energijos (arba sumažina superkamos šilumos energijos kiekį). Apie sandorio nutraukimą ir (ar) jo kiekio sumažinimą pirkėjas privalo informuoti pardavėją raštu:

  • ne vėliau kaip paskutinę mėnesio, kurį įvyko šilumos aukcionas, darbo dieną – tais atvejais, kai nutraukiamas mėnesio trukmės sandoris ir/ar mažinamas pristatomo kuro kiekis kitam mėnesiui;
  • ne vėliau kaip paskutinę savaitės, kurią įvyko šilumos aukcionas, darbo dieną – tais atvejais, kai nutraukiamas savaitinis sandoris ir/ar mažinamas pristatomo kurio kiekis kitai savaitei.

Su nauja dokumento redakcija galite susipažinti čia: Nestandartinė prekyba kuro produktais