2018 m. gegužės prekybos mediena apžvalga

2018 06 25
2018 m. gegužės prekybos mediena apžvalga

PUSMETINIŲ IR ILGALAIKIŲ AUKCIONŲ APŽVALGA

Š. m. gegužės 29 d. baigėsi VĮ VMU regioninių padalinių organizuoti 2018 m. II-ojo pusmečio ilgalaikiai ir pusmetiniai aukcionai. Juose buvo parduota 586,43 tūkst. m3 medienos, iš jų 526,34 tūkst. m3 apvaliosios medienos ir 60,08 tūkst. m3 miško kirtimo liekanų. VĮ VMU regioniniai padaliniai pardavė 99,42 proc. planuotos prekybos apimties (589,86 tūkst. m3).

2018 m. II-ojo pusmečio pusmetinis aukcionas

  • II-ojo pusmečio pusmetiniame aukcione parduota 562,6 tūkst. m3 medienos, 6 proc. mažiau nei I-ojo pusmečio aukcione (601,58 tūkst. m3). Iš jų 506,3 tūkst. m3 apvaliosios medienos ir 56,3 tūkst. m3 miško kirtimo liekanų.
  • II-ojo pusmečio pusmetinio aukciono finansinė sandorių vertė sudarė 28,851 mln. Eur. Svertinės parduotos medienos kainos kilo parduodant visų sortimentų medieną, išskyrus pjautinuosius rąstus.

2018 m. II-ojo pusmečio ilgalaikis aukcionas

  • II-ojo pusmečio ilgalaikiame aukcione parduota 23,8 tūkst. m3 medienos, 94 proc. mažiau nei I-ojo pusmečio ilgalaikiame aukcione (386,6 tūkst. m3). Iš jų 20,0 tūkst. m3 apvaliosios medienos ir 3,8 tūkst. m3 miško kirtimo liekanų.
  • II-ojo pusmečio ilgalaikiame aukcione mediena buvo parduota už 0,914 mln. Eur. Svertinės medienos kainos kilo visuose pozicijose, išskyrus parduodant pjautinuosius rąstus.

TRUMPALAIKIŲ AUKCIONŲ APŽVALGA

2018 m. gegužę VĮ VMU regioniniai padaliniai 74 trumpalaikiuose aukcionuose pardavė 44,1 tūkst. m3 medienos, t. y. prekybos apimtys per mėnesį išaugo dvigubai. Finansinė sandorių vertė siekė 916,1 tūkst. eurų.

Didžiausią paklausą turėjo pjautinieji rąstai, jų parduota 15,8 tūkst. m3, popierrąsčių – 9,6 tūkst. m3, malkinės medienos – 5,7 tūkst. m3.

2018 m. gegužę EMPS parduotos medienos svertinė kaina kilo 7 proc. lyginant su 2018 m. balandžiu, t. y. nuo 44,26 Eur/m3 iki 47,35 Eur/m3. Lyginant su 2017 m. geguže, pernai mediena aukcionuose buvo parduota už 25 proc. mažesnę svertinę kainą, t. y. 37,75 Eur/m3.