2017-12-07 įsigalioja naujos redakcijos prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės

2017 12 07

Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6  punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-01 įsakymu Nr. IS-170048.

Su nauja Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių redakcija galite susipažinti čia:
Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės nuo 2017 12 07
Lyginamasis Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių variantas