2017-12-07 įsigalioja nauja Prekybos kuro durpėmis taisyklių redakcija

2017 12 07

Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos kuro durpėmis taisyklių 5.3, 10.1 punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-07 įsakymu Nr. IS-170049.

Su nauja Prekybos kuro durpėmis taisyklių redakcija galite susipažinti čia:
Prekybos kuro durpėmis taisyklės nuo 2017 12 07