2017 04 25 įsigalioja naujos kuro pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos

2017 04 24

Atsižvelgiant į tai, kad BALTPOOL UAB energijos išteklių biržoje galima prekiauti ne tik biokuro, bet ir kuro durpių produktais, atitinkamai buvo pakoreguotos biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, taip pat atlikti susiję redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Nuo 2017 m. balandžio 25 d. (įskaitant) biržoje sudaromų tiek biokuro produktų, tiek kuro durpių produktų pirkimo-pardavimo sandoriams taikomos bendros Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, su kuriomis galite susipažinti čia:

Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos
Kuro pirkimo-pardavimo standartinių sąlygų lyginamasis variantas