2015 metų biokuro biržos apžvalga

2016 01 14

Biokuro biržos apyvarta 2015 metais išaugo daugiau nei tris kartus ir viršijo 39 mln. EUR. Tuo tarpu 2014 metais biržoje biokuro įsigyta už kiek daugiau nei 12 mln. EUR.
2015 metais reguliuojami energijos gamintojai didžiąją dalį biokuro pirkimų jau perkėlė į biokuro biržą.

Biokuro biržos apyvarta 2015 metais išaugo daugiau nei tris kartus ir viršijo 39 mln. EUR. Tuo tarpu 2014 metais biržoje biokuro įsigyta už kiek daugiau nei 12 mln. EUR.
2015 metais reguliuojami energijos gamintojai didžiąją dalį biokuro pirkimų jau perkėlė į biokuro biržą. Nors 2015 metais įstatymas įpareigojo 50% energijos gamybai reikalingo biokuro įsigyti biržoje, tačiau dėl pirkėjams palankių kainų biržoje, ši dalis buvo viršyta ir tikėtina sieks apie 60-65% (galutinių duomenų už 2015 metus VKEKK dar nėra paskelbusi).

Apie biržos populiarumą liudija ir beveik penkis kartus išaugęs sandorių skaičius. Nuo 522 sandorių 2014 m. jis išaugo iki 2507 sandorių.

Vidutinė biokuro kaina biržoje 2015-aisiais siekė 135 EUR/tne ir buvo 23 proc. mažesnė nei vidutinė biržos kaina 2014 metais (apie 175 EUR/tne). Brangiausiai už biokurą mokėta šventiniu žiemos laikotarpiu, kai svertinė biokuro kaina biržos aukcione pakilo iki 173,8 EUR/tne, mažiausiai – vidurvasarį, kai kaina nukrito iki 104,6 EUR/tne.

Įsigydami biokurą biržoje skirtingi pirkėjai taikė skirtingas biokuro pirkimo strategijas: dalis pirkėjų derino vidutinio laikotarpio (pusmečio, ketvirčio, mėnesio) sandorius su trumpalaikiais (savaitės), o dalis biokurą pirko tik savaitės trukmės sandoriais. Detaliau paanalizavus skirtingų didžiausių pirkėjų biržoje taikytas biokuro įsigijimo strategijas ir jų rezultatus matyti, kad mažiausiai už 2015 spalį-gruodį patiektą biokurą mokėjo tie pirkėjai, kurie didesnę pirkimų dalį skyrė pusmečio ir ketvirčio sandoriams ir mažesnę paliko savaitiniams sandoriams.